საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

სამეცნიერო კონფერენცია: „კლიმატის ცვლილება და აგრობიომრავალფეროვნება“

სამეცნიერო კონფერენცია ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში 2020 წლის 25 სექტემბერს, დასაწყისი 12 საათზე

სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზატორები:

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის მეგობრები საქართველო

მ ო ხ ს ე ნ ე ბ ე ბ ი

კონფერენციის გახსნა - გივი ჯაფარიძე - აკადემიკოსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი;

მისალმებები - ნათია იორდანიშვილი, ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსის

მოადგილე;

ავთანდილ გელაძე - საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა / დედამიწის

                         მეგობრები საქართველო;

  1. 1.გლობალური კლიმატის ცვლილების გავლენა საქართველოს ტყის ეკოსისტემების დაცვით-ეკოლოგიური ფუნქციების მდგრადობაზე.

გივი ჯაფარიძე - აკადემიკოსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი;

რევაზ ჩაგელიშვილი - აკადემიკოსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივნი;

გიორგი გაგოშიძე -აკადემიკოსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივნის მოადგილე;

ლაშა დოლიძე - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებთა დოქტორი,საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების სწავლული მდივანი;

შესვენება - 15 წუთი

  1. 2.კლიმატის ცვლილებების გავლენა ლეპტოსპიროზის გავრცელებაზე გარემოში

თენგიზ ყურაშვილი - აკადემიკოსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ლევან ციცქიშვილი - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

ეკატერინე სანაია- საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემებისინჟინერინგის ფაკულტეტი

  1. 3.კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა მწერებზე.

ანგელინა ნიკოლაშვილი- ბიოლოგიის დოქტორი,საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ჩაის, სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტი.

  1. 4.ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბუნებრივი წყლების მძიმე ლითონებით დაბინძურების შესწავლა და მათი ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნება.

ელინა ბაქრაძე -ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო

ლალი შავლიაშვილი -სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

გულჩინა კუჭავა -ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტო

შესვენება 15 წუთი

  1. 5.კლიმატური პირობების გავლენა საქართველოს საზღვრებში არსებული ხილ-კენკროვანთა გენეტიკური რესურსების ქიმიურ შედგენილობაზე.

ნუგზარ ბაღათურია - აკადემიკოსი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის ინსტიტუტის დირექტორი.

მარიამ ლოლაძე -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის ინსტიტუტისმეცნიერ-თანამშრომელი

გეგა ბაღათურია -საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კვების მრეწველობის ინსტიტუტისმეცნიერ-თანამშრომელი

  1. 6.ნიადაგის ნაყოფიერების მართვა კლიმატურ ცვლილებების ფონზე.

გიორგი ორმოცაძე - სოფლის მეურნეობის დოქტორი, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

ზაურ ჩანქსელიანი - აკადემიკოსი, დოქტორი, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ნიადაგის კვლევის სამსახურის უფროსი

გიორგი ღამბაშიძე - სოფლის მეურნეობის დოქტორი, სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

გიორგი გვენცაძე -სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

  1. 7.საქართველოსთვის დამახასიათებელი ფიტოცენოზების მდგრადობის პარამეტრების კვლევა მაღალი ტემპერატურისა და რადიაციული ზემოქმედების პირობებში.

მიხეილ გოგებაშვილი - ი.ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია

ნაზი ივანიშვილი- ი.ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია

ელენე სალუქვაძე - ი.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ვ.ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი

გიორგი ბადრიშვილი - გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო ცენტრი

  1. 8.ციტრუსოვანთა ბიომრავალფეროვნება   - საქართველოს სუბტროპიკების ფლორისტული ლანდშაფტის მნიშვნელოვანი კომპონენტი და მათი სელექციის მნიშვნელობა ეკოლოგიისათვის.

ზურაბ ბუკია- სოფლის მეურნეობის დოქტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ალ. ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი

  1. 9.შემაჯამებელი დისკუსია

10. კონფერენციის დეკლარაციის მიღება

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com