საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

განცხადებები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადებები

პრეზიდიუმის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

 პრეზიდიუმის 2020 წლის 27 ნოემბრის   სხდომის

 

                        

თბილისი                                 დღის წესრიგი                      დასაწყისი 12 საათზე

 

1. ინფორმაცია ვ. გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის სამეცნიერო-კვლევითი მუშობის შესახებ.

მომხსენებელი: ვ. გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტის დირექტორის მ/შ, სოფლის მეურნეობის დოქტორი გიორგი ქავთარაძე

2. მაღალხარისხოვანი, სპეციალიზებული ქართული ჩაის წარმოების განვითარების შესაძლებლობის და მისი სამეცნიერო უზრუნველყოფის შესახებ.

მომხსენებლებ: აკადემიკოსი თემურ რევიშვილი, ტექნიკის დოქტორი თამაზ მიქაძე

  1. მიმდინარე საკითხები

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com