საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

საკონფერენციო დარბაზში ოთხშაბათს, 2021 წლის 01 დეკემბერს, 14 საათზე გაიმართება აგრარული ინოვაციების

კომისიის სხდომა # 22

დღის   წესრიგი:

მოხსენება:         ინოვაციური ინტეგრირებული ტექნოლოგიების და მიკვლევადობის

                                   დანერგვის   მნიშვნელობა , გამოწვევები და ინიციატივები

მომხსენებლები: -    გოჩა ცოფურაშვილი - GEORGIAN CAP- (კარგი სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკა) სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე,  

აგროინოვაციების კომისიის თავჯდომარის მოადგილე;

ნოდარ მინდიაშვილი -   GEORGIAN CAP - ( კარგი სასოფლო - სამეურნეო   პრაქტიკა) - ბიოლოგიის დოქტორი;

კომისიის თავმჯდომარე - აკად. ალექსანდრე დიდებულიძე

მისამართი: თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის ქუჩა #51, მე-II სართული,

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. ვებ-გვერდი:  www.gaas.dsl.ge 

„იზოლაციისა და კარანტინის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებით და მასში შეტანილი ცვლილებებიდან გამომდინარე, ღონისძიებაზე მოწვეულ ან მონაწილე პირს ევალება წარმოადგინოს ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთი:

1) Covid საშვი, რომლის ამობეჭდვა შეუძლია პორტალზე  https://covidpass.moh.gov.ge;

2) ვაქცინაციის დამადასტურებელი ცნობა იმის გათვალისწინებით, რომ მეორე დოზიდან გასული უნდა იყოს 14 დღე;

3) ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR ან ბოლო 24 საათის განმავლობაში ჩატარებული ანტიგენის ტესტის პასუხი, ან ახალი კორონავირუსის (COVID-19) ლაბორატორიულად დადასტურებული ორი კვირის შემდეგ არ უნდა იყოს გასული 6 თვეზე მეტი.