საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

მრგვალი მაგიდა

21 ნოემბერს, 13:00 საათზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში,

მრგვალი მაგიდის ფორმატით, შედგება შეხვედრა აკადემიის სამეცნიერო მიმართულებების

ეროვნულ კოორდინატორებთან

დღის წესრიგი:

1. აკადემიის პრეზიდენტის, აკადემიკოს გივი ჯაფარიძის ინფორმაცია.

2. ეროვნულ კოორდინატორთა ინფორმაცია (10 წუთამდე რეგლამენტით) სამეცნიერო მიმართულებების მიხედვით, ეროვნულ კოორდინატორთა ჯგუფის წევრების მიერ 2023 წელს ჩატარებული სამუშაოების და 2024 წლისათვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.

3. წლიური ანგარიშის წარმოსადგენად დარიგებული კითხვარის პროექტის განხილვა.

4. საორგანიზაციო საკითხები.