საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ივნისის სხდომები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2024 წლის 28 ივნისის პრეზიდიუმის სხდომის

დ ღ ი ს       წ ე ს რ ი გ ი

              თბილისი                                                                       დასაწყისი 13 საათზე   

             1.  ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და  სოფლის მეურნეობის

                 სამინისტროს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმით გათვალისწინებულ საკითხთა (თემების) შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.

- სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსების ინტეგრირებული მართვის სისტემის ფორმირების კონცეპტუალური და მეთოდოლოგიური ასპექტები.

  მომხსენებელი:     აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა. 

     2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ აკადემიის სტიპენდიატების ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შესახებ.

         მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; აკადემიის მთავარი აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე; აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, აკადემიკოსი ანატოლი გიორგაძე; აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

    3ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის შესახებ.

           მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;   

           აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

    4.  მიმდინარე საკითხები. 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილების

2024 წლის 27 ივნისის სხდომის

 

თბილისი                  დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1. თბილისის შემოგარენის ტყის შემქმნელი ძირითადი მერქნიანი მცენარეების მდგომარეობა და გაუმჯობესების ღონისძიებები.

მომხსენებელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, სსმმ აკადემიის სტიპენდიანტი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი ზვიად ტიგინაშვილი

2. მიმდინარე საკითხები

 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში 27 ივნისს 13 საათზე ტარდება ბუნების კონსერვაციის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი თემატური სხდომა:

„ტყის არამერქნული რესურსების აღრიცხვა - შეფასების მეთოდები“

 

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის აგროსატყეო კულტურების კვლევის სამსახურის უფროსი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი ნანა გოგინაშვილი

 

 თემატური სხდომის ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილება (აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ლაშა დოლიძე)

                                                                  

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 

2024 წლის 25 ივნისის   

გასვლითი პრეზიდიუმის სხდომის

თბილისი                                                    დ ღ ი ს       წ ე ს რ ი გ ი                                       დასაწყისი 12 საათზე

                                                                                          

1. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო -კვლევითი ცენტრის მიერ 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის და 2024 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო -კვლევითი ცენტრის დირექტორი, აკადემიკოსი ლევან უჯმაჯურიძე

 

2. მიმდინარე საკითხები.

 

 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში 17 ივნისს 13 საათზე ტარდება გაუდაბნოებასთან და

გვალვასთან ბრძოლის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი სემინარი:

მსოფლიოს საოცარი უდაბნოები

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებთა აკადემიის აგრონომიულ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი

სემინარის ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიულ მეცნიერებათა განყოფილება (აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი)

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმთან არსებული ახალგაზრდა მეცნიერთა და სპეციალისტთა   საბჭოს 2024 წლის 25 ივნისის სხდომის

                          

       თბილისი                   დღის წესრიგი             დასაწყისი 14 საათზე

 

1.წაბლის (Castanea sativa) პოტენციური გავრცელების და ეკოლოგიური ნიშის მოდელირების შესახებ.

მომხსენებელი: დოქტორი ვასილ მეტრეველი

2.სუბალპური არყნარი ტყის ბუნებრივი აღდგენის მიმდინარეობისას მცენარეთა სახეობრივი მრავალფეროვნების ცვლილების შესახებ

მომხსენებელი: დოქტორი ნატალია ტოგონიძე.

3. მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

ეკონომიკურ მეცნიერებათა განყოფილების

2024 წლის 24 ივნისის სხდომის

 

თბილისი                   დღის   წესრიგი               დასაწყისი 12 საათზე

 

1. საქართველოს ტყეების მოდერნიზაციის საკითხისათვის.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

2.   მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

აგროინჟინერიის მეცნიერებათა განყოფილების 2024 წლის

21 ივნისის   სხდომის

                

თბილისი             დღის წესრიგი     დასაწყისი 12 საათზე

 

1. მიწათმოქმედებაში საირიგაციო წყალხარჯვაზე ჰიდროფიზიკური ანომალიების გავლენის შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთამეურნეობის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი, ტექნიკის დოქტორი ედუარდ კუხალაშვილი

2. მიმდინარე საკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის მეცნიერებათა განყოფილების 2024 წლის

20 ივნისის   სხდომის

                

 

თბილისი             დღის წესრიგი     დასაწყისი 12 საათზე

1. საქართველოში ცხოველთა დაავადებების გავრცელების შესახებ (გავრცელება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და პროფილაქტიკა)

მომხსენებელი: სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარიის დეპარტამენტის უფროსი, ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი დოქტორი დემნა ხელაია;

თანამომხსენებელი: სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარიის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე: ვეტერინარი ექიმი იოსებ მენთეშაშვილი.

2.მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმთან არსებული სამეცნიერო საბჭოს

2024 წლის 18 ივნისის სხდომის

                        

       თბილისი                   დღის წესრიგი             დასაწყისი 13 საათზე

 

1. ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შესახებ.

მომხსენებელი: ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრის დირექტორი, ვეტერინარიის დოქტორი ნიკოლოზ ზაზაშვილი.

2. მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიულ მეცნიერებათა განყოფილების 2024 წლის

17 ივნისის სხდომის

        თბილისი                     დღის წესრიგი               დასაწყისი 12 საათზე

 

  1. აკადემიკოს ლევან უჯმაჯურიძის ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

      2. აკადემიკოს ნოდარ ჩხარტიშვილის ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

      3.  მიმდინარე საკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმთან არსებული  აგრარული ინოვაციების კომისიის

2024 წლის 12 ივნისის სხდომის

       თბილისი                                  დღის წესრიგი                 დასაწყისი 14 საათზე

 

 

1. ელექტროენერგიის აქტიური მომხმარებელი და მისი პერსპექტივები აგრარულ სექტორში.

მომხსენებელი: საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ნუგზარ ბერიძე

2. მიმდინარე საკითხები