საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

კონფერენციის მასალები

საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები

INTERNATIONAL SCIENTIFICAL-PRACTICAL CONFERENCE MATERIALS

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Proceedings 2023

Proceedings 2022

pdfკონფერენციის მასალები 04-06. X. 2023 pdfკონფერენციის მასალები 2022

 Conferenc 2016 1

 

Conferenc 2017 Kda

 Xorbali 2019
 pdf კონფერენციის მასალები, 2016  pdfკონფერენციის მასალები, 25-27_X-2017

 

       pdf   კონფერენსიის მასალები,
                              04-04 /X-2019                                                                       

 

2013 conference

2014 conference

2015 conference

pdfკონფერენციის მასალები 2013 pdfკონფერენციის მასალები 2014 pdfკონფერენციის მასალები 2015

 

 ##############################################################################################

სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები 

SCIENTIFICAL-PRACTICAL CONFERENCE MATERIALS 

МАТЕРИАЛЫ  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

 

 

 

Konferenciis mas 21 09 16pdfკონფერენციის მასალები, 21-09-2016

                                                                                          

Konf masalebi 5 12 16                                 pdf კონფერენციის მასალები, 05-12-2016                                                                              Mesxoveleoba 2018  

მეცნიერებისა და ინოვაციების
 ფესტივალი  21
_08 
2018 წელი    

                                           
     

 

 

კონფერენციის რეგისტრაციის ფორმა

კონფერენციის რეგისტრაციის ფორმა

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com