საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

რეკომენდაციები

რეკომენდაციები 2024

 

# 2024 - 01    მანდარინის კულტურა და მისი მოვლა-მოყვანის მარჟინალური მოგება

 

 

         

რეკომენდაციები 2023

 

 

# 2023 -01    კაკლოვანი კულტურების (კაკალი, თხილი, პეკანი) გამრავლების საკითხები

# 2023 -02   ხორბლის მაღალი მოსავლის მისაღებად აგროტექნიკური ღონისძიებები

# 2023 -03   კენკროვანი კულტურების (ჟოლო, ლურჯი მოცვი) მოვლა-მოყვანის აგროტექნოლოგია

 

 

 

 

რეკომენდაციები      2022

# 2022 - 06        ვიტამინები,  ბიოლოგიურად აქტიური ორგანული ნივთიერებები, ანუ სასიცოცხლო  ამინები

ავტორები: კ. კუკულავა

რედაქტორი:   ე. შაფაქიძე 

# 2022 - 05        ფრინველის დაავადებები 

ავტორები: კ. კუკულავა

რედაქტორი:   ე. შაფაქიძე 

# 2022 - 04        ბროილერის ძირითადი დაავადებები

ავტორები: კ. კუკულავა

რედაქტორი:   ე. შაფაქიძე 

# 2022 - 03       ბოცვრის ხორცის და ტყავ-ბეწვეულის ხარისხობრივი მაჩვენებლები 

ავტორები: ჯ. გუგუშვილი; ქ. ჭიპაშვილი

რედაქტორი:   ე. შაფაქიძე 

# 2022 - 02     ყველაფერი პურის შესახებ

ავტორები: მ. დოლიძე; ჯ. სადაღაშვილი

რედაქტორი:   ე. შაფაქიძე 

# 2022 -  01   თხევადი სასუქის GSN-2004-ის გამოყენების პრაქტიკული რეკომენდაცია

 ვტორები: ცოტნე სამადაშვილი; ნოდარ ხატიაშვილი; გულნარი ჩხუტიაშვილი  

რედაქტორი:   ე. შაფაქიძე 

რეკომენდაციები  2021 

# 2021 - 18      " ზუსტი მიწათმოქმედება" 

ავტორი: ო. თედორაძე

რედაქტორი:   ე. შაფაქიძე 

# 2021 - 17  "  ხელოვნური მუტაციების გამოყენება ხეხილოვანთა სელექციაში 

ავტორი: ვ. კვალიშვილი

რედაქტორი:   ე. შაფაქიძე 

# 2021 - 16  "ყველაფერი ქათმის კვერცხის შესახებ"

ავტორი: კ. კუკულავა

რედაქტორი: თ. ყურაშვილი

# 2021 - 15   "ფრინველის შარდმჟავა, დიათეზი, შარდკენჭოვანი დაავადება, პადაგრა" 

ავტორი: კ. კუკულავა

რედაქტორი: თ. ყურაშვილი

# 2021 - 14      "ევროკავშირი - პანაცეა თუ შესაძლებლობა"

ავტორი: ნ. ქარქაშაძე

რედაქტორი: ნ. ჭითანავა

# 2021 - 13      „ როგორ მოვაშენოთ ბოცვერი"

ავტორები: ჯ. გუგუშვილი, ა. გიორგაძე, მ. ბარვენაშვილი, რ. ლოლიშვილი

რედაქტორი:   ე. შაფაქიძე 

# 2021 -12    „ბოცვრის ტყავბეწვეულის ხარისხზე მოქმედი ფაქტორები"

ავტორები: ჯ. გუგუშვილი; ქ. ჭიპაშვილი

რედაქტორი:   ე. შაფაქიძე 

# 2021 - 11    სახორცე-ტყავბეწვეული და დეკორატიული ბოცვრის ჯიშების დახასიათება"

ავტორები: ჯ. გუგუშვილი; ქ. ჭიპაშვილი

რედაქტორი:   ე. შაფაქიძე 

#2021 - 10    ბოცვრის მოვლა"

ავტორები: ჯ. გუგუშვილი; ქ. ჭიპაშვილი

რედაქტორი:   ე. შაფაქიძე 

#2021 - 09    ЗАБОЛЕВАНИЯ У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ, ВЫЗВАННЫЕ НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТЬЮ РАЦИОНА

Авторы рекомендации: Михеил Чичакуа;  Николоз Зазашвили ; Рецензент: Джемал Гугушвили;   Редактор: Элгуджа Шапакидзе

 #2021 - 08  „  საძოვრის ვეტერინარიულ სანიტარიული შეფასება"

ავტორები: თ. ყურაშვილი,  კ. ყურაშვილი

რედაქტორი:   ე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო"

 # 2021 -07    „ სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების შესახებ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრების წინადადებები (რეკომენდაციები) კორონავირუსის პანდემიისა და შემდგომი პერიოდისათვის"

 რედაქტოებ:   ნ. ჭითანავა;  ე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო"

 

 # 2021 - 06  „ მაღალპროდუქტიულ ფურებში დაუბალანსებელი რაციონით გამოწვეული დაავადებები "

ავტორები: მიხეილ ჭიჭაყუა; ნიკოლოზ ზაზაშვილი

რედაქტორი:   ე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო"

 

#2021 - 05  „მცენარეთა დაცვის მანქანების სამუშაო ხსნარისა და საწვავის ხარჯის ნორმირება აზიურ ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის დროს“

ავტორები: ო. ქარჩავა; გ. ქუთელია

რედაქტორი:   ე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო"

#2021 - 04    „თხევადი მინერალური სასუქის KAS-32 გამოყენების პრაქტიკული რეკომენდაცია“

ავტორები: ცოტნე სამადაშვილი;   მარია ვიზინსკაია; თემურ რევიშვილი; გულნარი ჩხუტიაშვილი; ნუგზარი ბენდიანიშვილი; მირიან ჩოხელი

რედაქტორი:   ე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო"

 #2021 -03  რეკომენდაცია   საკანონმდებლო ბაზა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე

  ავტორი:    ივერი ახალბედაშვილი

 რედაქტორი:   ე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო"

# 2021 - 02   რეკომენდაცია  ძროხის ხორცის წარმოება ფერმერულ მეურნეობაში

ავტორები:  ჯ. გუგუშვილი     გ. გოგოლი 

რედაქტორიე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო"

#2021 -01   რეკომენდაცია  - "კარტოფილის მოვლა-მოყვანის თანამედროვე აგროტექნოლოგიები "   

ავტორები:  . დარსაველიძე, . თედორაძე, . გოჭოშვილი 

რედაქტორიე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო"

 

რეკომენდაციები     2020

 

# 2020 - 22    რეკომენდაცია       "ბოცვრის თივთიკის მიღების წესები"

ავტორი:   ჯ. გუგუშვილი

რედაქტორი: ე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო", თბილისი 2020

# 2020 - 21     რეკომენდაცია      "ბოცვრის ხორცის და ტყავბეწვეულის დამზადების ტექნოლოგია"

ავტორი:   ჯ. გუგუშვილი

რედაქტორი: ე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო", თბილისი 2020

# 2020 -20   რეკომენდაცია "  ჰიბრიდული სიმინდის მაღალი მოსავლის მიღების 

რეკომენდაცია"

ავტორები: ოთარ ლიპარტელიანიცოტნე სამადაშვილი , ლიანა ქირიკაშვილი , ფილარეტ ბეგოიძე

რედაქტორი: ე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო", თბილისი 2020

# 2020 -19  რეკომენდაცია "ხორბლის კულტურის თესვის ვადები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონისათვის"

ავტორებიცოტნე სამადაშვილი, ზაირა ტყებუჩავანაზიბროლა ბეგლარაშვილი , თამარ ნარიმანიშვილი

რედაქტორი: ე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო", თბილისი 2020

# 2020 -18 რეკომენდაცია "  ყინვებისაგან დაზიანებული ხეხილის მოვლა"

 ავტორი : იუზა ვასაძე

რედაქტორი: ე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო", თბილისი 2020

# 2020 -17 რეკომენდაცია "ხეხილის გასხვლა-ფორმირება, მათი გაახალგაზრდავება და მექანიკური დაზიანებების აღმოსაფხვრელი ღონისძიებები"

ავტორი : იუზა ვასაძე

რედაქტორი: ე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო", თბილისი 2020

# 2020 -16 რეკომენდაცია "ხეხილის სარგავი მასალის სტანდარტი"

ავტორი : იუზა ვასაძე

რედაქტორი: ე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო", თბილისი 2020

# 2020 -15      რეკომენდაცია "ხეხილის საძირეების სტანდარტი"

ავტორი : იუზა ვასაძე

რედაქტორი: ე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო", თბილისი 2020

# 2020 - 14  რეკომენდაცია "ხეხილოვანი კულტურების მორწყვა"

ავტორი : იუზა ვასაძე

რედაქტორი: ე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო", თბილისი 2020

#  2020 -13        რეკომენდაცია "ეროზიასთან ბრძოლის ღონისძიებები"

ავტორი : იუზა ვასაძე

რედაქტორი: ე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო", თბილისი 2020

# 2020 - 12 რეკომენდაცია "ხელოვნურად გამოზრდილი გარეული ფრინველის ინტროდუქცია"

ავტორი: ანატოლი გიორგაძე

რედაქტორი: ე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო", თბილისი 2020

# 2020 - 11  ეკომენდაცია "დაბალკონდიციური ვაშლის გადამუშავების კომპლექსური ტექნოლოგია".

ავტორი: ეკატერინე კაციტაძე, ირმა ხორავა

რედაქტორი: ე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო", თბილისი 2020

# 2020 -10    რეკომენდაცია "დაკონსერვების მეთოდები და ტექნოლოგია".

ავტორი ეკატერინე კაციტაძე

რედაქტორი: ე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო", თბილისი 2020

# 2020 - 09   რეკომენდაცია: "ბოცვრის    წარმოშობა    და   მოშენების თავისებურებანი (რეკომენდაცია). ავტორები ჯ. გუგუშვილი, ზ. ლაშხი

რედაქტორი: ე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო", თბილისი 2020

# 2020 -08   რეკომენდაცია: "ჰიბრიდიზაციისა და ჯიშთაშორისი შეჯვარების თეორიული საფუძვლები  მეცხოველეობაში"

ავტორები ჯ. გუგუშვილი, ზ. ლაშხი, 

რედაქტორი: ე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო", თბილისი 2020

# 2020 -07  რეკომენდაცია:  "სათიბ-საძოვრების მართვის ელექტრიფიკაცია"

ავტორები: ა. დიდებულიძე,  ზ. ბრეგვაძე.  

რეცენზენტები: ა.კორახაშვილი, გ. ჯავახიშვილი

რედაქტორი: ე. შაფაქიძე 

სსმმ აკადემიის გამომცემლობა "აგრო", თბილისი 2020

pdf# 2020 - 06 - რეკომენდაცია: "კორონავირუსული ინფექცია ცხოველებში"

  ავტორები:  თენგიზ ყურაშვილი, სსმმა აკადემიკოსი, ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი; 

ლევან ციცქიშვილი - ვეტერინარი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი.

  რედაქტორი:  ელგუჯა შაფაქიძე  – სსმმ აკადემიის   აკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის აკდემიური დეპარტამენტის უფროსი.

 pdf # 2020 - 05  - რეკომენდაცია:  თუთის ძლიერმოზარდი, უხვმსხმოიარე შერჩეული ჯიშების (ჰიბრიდების) წყლისმიერ ეროზირებულ ფერდობებზე გაშენება, ნაყოფის საკონსერვო (ოჯახური) წარმოებაში გამოყენება, მიზანშეწონილობა და ეკონომიკური ეფექტიანობა.

   ავტორები:

  გიორგი ნიკოლეიშვილი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის   
      წევრ-კორესპონდენტი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

   ელგუჯა შაფაქიძე - საქართველოს სოფლის   მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი,  

   ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

სულიკო ბერიძე - სოფლის მეურნეობის დოქტორი.                                            
                                                        
რედაქტორი: 
ჯემალ გუგუშვილი - საქართველოს სოფლის   მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი   სოფლის მეურნეობისმეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

 pdf # 2020-04 - თუთის აბრეშუმხვევიას ცენტრალიზებული გამოკვებისათვის მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებები (მეთოდური მითითებები და რეკომენდაციები)
ავტორები:
ელგუჯა შაფაქიძე – საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

ნარგიზ ბარამიძე – სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი;
ელისო წოწკოლაური – უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.
რედაქტორი: გიორგი ნიკოლეიშვილი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;

 pdf# 2020-03 - თუთის აბრეშუმხვევიას გამოკვებისათვის მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებები . (რეკომენდაციები); რეკომენდაციის ავტორი:

ელგუჯა შაფაქიძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

რედაქტორი:

გიორგი ნიკოლეიშვილი – საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

pdf # 2020-02 - როგორ გამოვკვებოთ აბრეშუმის ჭია დამწყებ მეაბრეშუმეთა დასახმარებლად (რეკომენდაცია);

ავტორინარგიზ ბარამიძე – სსიპ სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის წამყვანი სპეციალისტი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი.

რედაქტორი:

გიორგი ნიკოლეიშვილი – საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

pdf # 2020-01 - ბიოხორბლის მაღალი და ხარისხიანი მოსავლის მისაღებად ორგანული სასუქის „ეკოროსტის“ გამოყენება. (რეკომენდაცია); ავტორები: ლევან უჯმაჯურიძე - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი, პროფესორი;ცოტნე სამადაშვილი - სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი;გულნარი ჩხუტიაშვილი - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი;ამირან თხელიძე - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი;მირიან ჩოხელი - მთავარი სპეციალისტი; ნუგზარი ბენდიანიშვილი - მთავარი სპეციალისტი.

რედაქტორი:  ელგუჯა შაფაქიძე  – სსმმ აკადემიისაკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის აკდემიური დეპარტამენტის უფროსი.


 

 

                 რეკომენდაციები     2019

 

pdf 2019-12“სათივთიკე   ბოცვრის  პროდუქტიულობა" (რეკომენდაცია); ავტორები: ჯემალ  გუგუშვილი - საქართველოს სოფლის   მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის   აკადემიკოსი, გიული გოგოლი - სოფლის მეურნეობის  მეცნიერებათა დოქტორი,  ზაზა ლაშხი - სოფლის მეურნეობის აკადემიური  დოქტორი.           

pdf 2019-11ბოცვრის   ბიოლოგიური  და  კვების   თავისებურებანი (რეკომენდაცია);  ავტორები:  ჯემალ  გუგუშვილი - საქართველოს სოფლის  მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის   აკადემიკოსი,   მარინე ბარვენაშვილი - სოფლის მეურნეობის  აკადემიური  დოქტორი.  რედაქტორი:  ელგუჯა შაფაქიძე  – სსმმ აკადემიისაკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის აკდემიური დეპარტამენტის უფროსი.

pdf # 2019-10 მებოცვრეობაში გამოსაყენებელი საკვები საშუალებები (რეკომენდაციები); ავტორები: ჯემალ  გუგუშვილი - საქართველოს სოფლის   მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  აკადემიკოსი,ანატოლი გიორგაძე - სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი.  რედაქტორი:  ელგუჯა შაფაქიძე  – სსმმ აკადემიისაკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის აკდემიური დეპარტამენტის უფროსი.

 pdf # 2019-9 - სატყეო   მეთესლეობის  განვითარების  საფუძვლები”  (რეკომენდაციები)ავტორი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლაშა დოლიძე; რედაქტორი:  ელგუჯა  შაფაქიძე  – სსმმ  აკადემიის აკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის  აკდემიური  დეპარტამენტის  უფროსი.

pdf # 2019-8 მინდორსაცავი  ტყის  ზოლების  გაშენების   აგროწესები”  (რეკომენდაციები)ავტორი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლაშა დოლიძე; რედაქტორი:  ელგუჯა  შაფაქიძე  – სსმმ  აკადემიის აკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის  აკდემიური  დეპარტამენტის  უფროსი.

pdf # 2019-7ხრამები და მათთან  ბრძოლა(რეკომენდაციები)ავტორი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი ლაშა დოლიძე; რედაქტორი:  ელგუჯა  შაფაქიძე  – სსმმ  აკადემიის აკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის  აკდემიური  დეპარტამენტის  უფროსი.

pdf# 2019–6–    „ცხოველთა მაკეობისა და რეპროდუქციულ ორგანოებში მიმდინარე სხვა ფიზიოლოგიურ პროცესთა ცნობარი“,  ავტორები: აკად. თ.ყურაშვილი,  დოქტორი მ.კერესელიძე, გ.ბუცხრიკიძე. რედაქტორი:  ელუჯა შაფაქიძე– აკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის აკდემიური დეპარტამენტის უფროსი.

                 

pdf # 2019–5 –  "ცხოველთა ინფექციური დაავადებების პროფილაქტიკა (ვაქცინაცია)", თბ. 2019

ავტორები: თ.ყურაშვილი– სსმმ  აკადემიის აკადემიკოსი, მ.კერესელიძე – ვეტრინარიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.  რედაქტორი:  ელუჯა შაფაქიძე– აკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის აკდემიური დეპარტამენტის უფროსი.

 

pdf # 2019–4 – "mindvris kulturebis Tanamedrove agroteqnologiebi"
     
(რეკომენდაციები); ავტორები: 

ომარ თედორაძე - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი;  თინათინ დარსაველიძესოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი. რედაქტორი:  ელუჯა შაფაქიძე– აკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის აკდემიური დეპარტამენტის უფროსი.

pdf # 2019–3 – "სოღო – ბიოლოგიური თავისებურებები, გავრცელების არეალი, მოშენების ფორმები,  ინკუბაცია, მოზარდის გამოზრდა, დაავადებები"  (რეკომენდაციები); ავტორი: ანატოლი გიორგაძე – სსმმ აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი.რედაქტორი:  ელუჯა შაფაქიძე– აკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის აკდემიური დეპარტამენტის უფროსი.

pdf # 2019–2 "როჭო – ბიოლოგიური თავისებურებები, გავრცელების არეალი, მოშენების ფორმები, კვერცხის ინკუბაცია, მოზარდის გამოზრდა" (რეკომენდაციები); ავტორი: ანატოლი გიორგაძე – სსმმ აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი. რედაქტორი:  ელგუჯა შაფაქიძე – აკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის აკდემიური დეპარტამენტის უფროსი.

pdf # 2019–1 –  "ხოხობი – მისი ბიოლოგიური თავისებურებანი, ჯიშები, გავრცელების არეალი, მოშენების ფორმები, ინკუბაცია და დაავადებები"  (რეკომენდაცია). თბილისი, 2019 წ.;  ავტ.: ანატოლი გიორგაძე – დოქტორი, სმმ აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი.  რედაქტორი:  ელგუჯა შაფაქიძე – აკადემიკოსი, სსმმ აკადემიის აკდემიური დეპარტამენტის უფროსი.

                რეკომენდაციები     2018

 

 pdf # 2018 – 25 – თუთის ფოთლის გამოყენება ბოცვრის საკვებად  (რეკომენდაცია); ავტ.: აკადემიის  წ/კ     გიორგი ნიკოლეიშვილი,  აკად. ჯემალ გუგუშვილი;
 რედაქტორი: აკად. ელგუჯა  შაფაქიძე.

pdf# 2018 – 24 – ცხოველების  სამკურნალწამლო საშუალებებისა და მათი გამოყენების შესახებ (ვეტექიმის დასახმარებლად).   ავტ.: ჯ.გუგუშვილი,  მ.ლომინეიშვილი; რედაქტორიაკად. ელგუჯა შაფაქიძე.

pdf # 2018 – 23 – სასოფლო–სამეურნეო კულტურების მოვლა–მოყვანის აგროტექნოლოგიები. (საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  აკადემიური დეპარტამენტი); რედაქტოტორები: აკადემიკოსები: გ.ალექსიძე, გ.ჯაფარიძე, ნ.ქარქაშაძე, ე.შაფაქიძე, დოქტორი ა.გიორგაძე.

pdf  # 2018 – 22 – ჯიშთა შორის  შეჯვარების თეორია მებოცვრეობაში (რეკომენდაცია). ავტ.: ჯემალ გუგუშვილი; რედაქტორიაკად. ელგუჯა შაფაქიძე.

 pdf # 2018 – 21სოიას (სოიოს) კულტურა – მოვლა-მოყვანის აგროტექნიკა, (რეკომენდაციები).  ავტ.: გოგოლა მარგველაშვილი; რედაქტორიაკად. ელგუჯა შაფაქიძე.

pdf# 2018–20 – ფსტა   (Pistacia Vera)-  კაკლოვანი მაღალშემოსავლიანი კულტურა (რეკომენდაციები). ავტ.: რეზო  ჯაბნიძე, ნანა ჯაბნიძე, დარეჯან ჯაში, ნარგიზ ალასანია, გიორგი ჯაბნიძე;  რედაქტორიაკად. ელგუჯა შაფაქიძე.

pdf # 2018-19 - მინდვრის კულტურები საქართველოში, მისი გენეტიკა–სელექციის და მეთესლეობის შედეგები, პერსრექტივები. ავტ.: ო.ლიპარტელიანი, ფ.ბეგოიძე, ლ.ქირიკაშვილი, ბ.ლიპარტელიანი.  რედაქტორიაკად. ელგუჯა შაფაქიძე.

pdf # 2018-18 - ჩვეულებრივი წაბლი  (Castacea sativa)  (რეკომენდაციები).ავტ.: რ.ჯაბნიძე, ნ.ჯაბნიძე, შ.ლამპარაძე, , ლ.გორგილაძე, გ.ჯაბნიძე. რედაქტორიაკად. ელგუჯა შაფაქიძე.

pdf# 2018-17 - გრეიფრუტი  (Citrus paradise) სასარგებლო ციტრუსოვანი კულტურა (რეკომენდაციები).
ავტ.: რ.ჯაბნიძე, შ.ლამპარაძე, ნ.ჯაბნიძე, ლ.გორგილაძე, გ.ჯაბნიძე. რედაქტორიაკად. ელგუჯა შაფაქიძე.

pdf # 2018_16 სამკურნალო ციტრუსოვნები – ციტრო, პომპელმუსი, ლაიმი (რეკომენდაციები). ავტ.: რ.ჯაბნიძე, შ.ლამპარაძე, ნ.ჯაბნიძე, ნ.ალასანია, გ.ჯაბნიძე. რედაქტორიაკად. ელგუჯა შაფაქიძე.

pdf# 2018–16 – ნიადაგდამამუშავებელი აგრეგატების დაკომპლექტება და ნომინალური სამუშაო რეჟიმების განსაზღვრა;  პროექტი  FR/454/10-140/14,    თბ. 2018 წ.,  ავტ.: ე.შაფაქიძე, გ.მოსაშვილი, რ.ჯაფარიძე.

pdf # 2018–15  – ძმარმჟავა–ნატრიუმის მარილის (ნატრიუმის აცეტატის) გამოყენება მსხვილფეხა–რქოსანი ცხოველის კვებაში (რეკომენდაცია).  – ავტ. გ.კოზმანიშვილი, რედაქტორი   აკად.  ე.შაფაქიძე.

pdf# 2018–14  – საინვესტიციო პროექტი; მეაბრეშუმეობის საკვები ბაზის, პარკის წარმოების და კუსტარული რეწვის ეტაპობრივი აღდგენა ხონის რაიობში. თბ.  2014;  სსმმ აკადემია.

 pdf #2018-13 - ბოცვერის ტყავ–ბეწვეულის მიღება და დამუშავება.  ავტორები: აკად. ჯ. გუგუშვილი, ქ. ჭიპაშვილი, რედაქტორიაკად.ე. შაფაქიძე.

pdf #2018-12 - ბოცვერის სახორცე და ტყავ–ბეწვეულის პროდუქტიულობა.ავტორი: აკად. ჯ. გუგუშვილი,  რედაქტორიაკად.ე. შაფაქიძე. 

pdf #2018-11 - ბოცვერის სახორცე პროდუქტიულობა. ავტორი: აკად. ჯ. გუგუშვილი,  რედაქტორიაკად.ე. შაფაქიძე.

pdf #2018–10 კენკროვანი კულტურების ბრძოლის ღონიძიებათა სისტემაავტორი: აკად. გ.ალექსიძე,  რედაქტორიაკად.ე.შაფაქიძე. 

pdf #2018–9 სამარცვლეპარკოსანი კულტურების დაცვის სისტემა ავტორი: აკად. გ.ალექსიძე,  რედაქტორი აკად. ე.შაფაქიძე. 

 pdf #2018–8 –სიმინდის დაცვის სისტემა.  ავტორი: აკად. გ.ალექსიძე, რედაქტორიელგუჯა შაფაქიძე.

pdf #2018-7  - თავთავიანი კულტურების ინტეგრირებული დაცვის სისტემა  ავტორი: აკად. გ.ალექსიძე, რედაქტორიაკად. ე.შაფაქიძე.

pdf #2018-6ხეხილის ინტეგრირებული დაცვა მავნე ორგანიზმებისაგან. ავტორი: აკად. გ.ალექსიძე, რედაქტორი აკად. ე.შაფაქიძე.   

pdf #2018-5 – ბოსტნეული კულტურების ინტეგრირებული დაცვა. ავტორი: აკად. გ.ალექსიძე, რედაქტორიაკად.ე.შაფაქიძე.

pdf  #2018-4 – ციტრუსოვანი კულტურების ინტეგრირებული დაცვაავტორი: აკად. გ.ალექსიძე, რედაქტორიაკად.ე.შაფაქიძე.

pdf  #2018-3 ვაზის დაცვა მავნე ორგანიზმებისაგან. ავტორი: აკად. გ.ალექსიძე, რედაქტორი:  აკადე.შაფაქიძე.

pdf  #2018–2 – ხეხილოვან კულტურათა  დარაიონება  აღმოსავლეთ საქართველოს მეხილეობის ზონების
მიხედვით   
(სტატისტიკური  მაჩვენებლები).  ავტორი: აკად. იუზა  ვასაძე,  რედაქტორი: აკად. ელგუჯა შაფაქიძე.

pdf  #2018–1  – ხეხილოვან კულტურათა  დარაიონება  დასავლეთ  საქართველოს   მეხილეობის  ზონების  მიხედვით   (სტატისტიკური მაჩვენებლები).  ავტორი: აკად. იუზა ვასაძე,  რედაქტორი: აკად. ელგუჯა შაფაქიძე.

 

 

    რეკომენდაციები     2016–17

 

pdf# 2016-1 ლიმონის კულტურა. ავტორები: რ.ჯაბნიძე - სსმ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, დოქტორი, პროფესორი; გ.ჯაბნიძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი, პროფესორი.

 pdf# 2016-2 სუბტროპიკული ცხიმზეთოვანი ტექნიკური კულტურები. ავტორები: რ.ჯაბნიძე - სსმ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, დოქტორი, პროფესორი; ნ.ჯაბნიძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი, პროფესორი.

 pdf# 2016-3 სუბტროპიკული ეთერზეთოვანი კულტურები. ავტორები: რ.ჯაბნიძე - სსმ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, დოქტორი, პროფესორი; ს.ბერიძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი, პროფესორი; ნ.ჯაბნიძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი, პროფესორი.

 pdf# 2016-4 ფორთოხლის გაშენებისა და მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია. ავტორები: რ.ჯაბნიძე - სსმ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, დოქტორი, პროფესორი; შ.ლამპარაძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი, პროფესორი; გ.ჯაბნიძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი, პროფესორი.
 pdf# 2016_5 ბუნებრივი სათიბ-საძოვრების გაუმჯობესება, - ი.სარჯველაძე, ს.მ.მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

 pdf# 2016-6 გუთანი ცვლადი მოდების განით, ჯ.კაციტაძე-სსმ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ი.კაპანაძე - აგროინჟინერიის აკადემიური დოქტორი.

 pdf# 2016-7 - მეაბრეშუმეობის ინტეგრაციის ეკონომიკური ეფექტიანობა და მისი რეაბილიტაცია-აღორძინების რეკომენდაციები. აკადემიკოისები: გ.ნიკოლეიშვილი, გ.ჯაფარიძე, თ.კუნჭულია, ე.შაფაქიძე; ვ.სანადირაძე.

 pdf# 2016-8 - რეკომენდაცია-ბროილერის გამოზრდა. ავტორები: თენგიზ ფირცხალაიშვილი - სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კონსულტატი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის პროფესორი; ანატოლი გიორგაძე - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, სამეცნიერო განყოფილებების კოორდინატორი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის მოწვეული პროფესორი.

 pdf# 2016-9 - ჟოლოს მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია (რეკომენდაციები). რ.ჯაბნიძე - სსმ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, დოქტორი, პროფესორი; ლ.ებრალიძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი; ლ.გორგილაძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი.

 pdf# 2016-10 - მაყვლის მოვლა-მოყვანის აგროტექნოლოგია (რეკომენდაციები). რ.ჯაბნიძე - სსმ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, დოქტორი, პროფესორი; ნ.ალასანია - ს.მ. აკადემიური დოქტორი; ლ.გორგილაძე - ს.მ. აკადემიური დოქტორი.

 pdf# 2016-11 - სამკურნალო, არომატული, თაფლოვანი, საღებავი, სანელებელი და შხამიანი მცენარეების სამრეწველო პლანტაციების მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიები (რეკომენდაციები). ავტ.: თ.კაჭარავა; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

 pdf# 2016-12 -The ecoomic effectiveness of entegration of silk production and recommendations for its  rehabilitation. G.Japaridze –GAAS Academician, Doctor of Economic Sciences, Professor; T.Kunchulia- GAAS Academician, Doctor of Economic Sciences, Professor: E.Shapakidze - GAAS Academician, Doctor of Economic Sciences, Professor; V.Sanadiradze – Georgiane Ministry of Agriculture, the head of Vani Information – Consulting Service Center.

 pdf# 2016-13 - მოცვისა და ქლიავის კულტურა (რეკომენდაციები). ავტ.: რ. ჯაბნიძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

 pdf# 2016-14 - საქართველოს მეცხვარეობის განვითარების პერსპექტივები. ავტ.: ჯ.გუგუშვილი, ნ.ნატროშვილი, მ.ცინცაძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

 pdf# 2016-15-ჯაბნიძე-მარწყვის მოვლა-მოყვანის ინტენსიური ტექნოლოგიები  (რეკომენდაციები).  ავტ.: რ. ჯაბნიძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

 pdf#2016-16- ხეხილოვან კულტურათა საძირეების სტანდარტი(რეკომენდაციები), ავტორები: .ვასაძე, .ბადრიშვილი, .კვალიაშვილი;

pdf#2016-17ხეხილოვან კულტურათა მყნობა (რეკომენდაციები), ავტორები: .ვასაძე, .ბადრიშვილი, .კვალიაშვილი;

pdf#2016-18კლონურ საძირეთა სადედეები და საკალმე სადედე ბაღი (რეკომენდაციები), ავტორები: .ვასაძე, .ბადრიშვილი, .კვალიაშვილი

pdf#2016-19-  სანერგის თესლბრუნვა (რეკომენდაციები), ავტორები: .ვასაძე, .ბადრიშვილი, .კვალიაშვილი

pdf#2016-20-  ხეხილოვან კულტურათა სარგავი მასალის სტანდარტი (რეკომენდაციები), ავტორები: .ვასაძე, .ბადრიშვილი, .კვალიაშვილი

pdf#2016-21-  ხეხილის სანერგე მეურნეობის მოწყობა (რეკომენდაციები), ავტორები: .ვასაძე, .ბადრიშვილი, .კვალიაშვილი;

pdf#2016-22 მუშმალა (რეკომენდაციები).  ავტ.: რ. ჯაბნიძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

pdf#2016-23-ვანი საინვესტიციო პროექტი,  გიორგი ნიკოლეიშვილი, ელგუჯა შაფაქიძე, ვანო სანადირაძე; 

 pdf#2016-24ჯიშთაშორისი სამრეწველო შეჯვარების ორგანიზაცია მებოცვრეობაში - ჯემალ გუგუშვილი, გიული გოგოლი, ზაზა ლაშხი; რედაქტორი ე.შაფაქიძე;

pdf #2016-25ჯიშთაშორისი სამრეწველო შეჯვარების ორგანიზაცია მებოცვრეობაში - ჯემალ გუგუშვილი, გიული გოგოლი, ზაზა ლაშხირედაქტორი ე.შაფაქიძე;

pdf#2017-26 - სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის საიმედოობის გაზრდა დეტალების მდნობის ქვეშ ავტომატური დადუღებით და მისი ეკონომიკური ეფექტურობა (რეკომენდაციები) - ჯემალ კაციტაძე, ნაპოლეონ ქარქაშაძე, ი.კაპანაძე, ი.აბულაძე, გ.ბერიძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე;

pdf#2017-27 - აგრარული სექტორის საინჟინრო–ტექნიკური მომსახურების სრულყოფა – რევაზ მახარობლიძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე;

pdf#2017-28 - მეხილეობა, თანამედროვე მდგომარეობა, პერსრექტივები – იუზა ვასაძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე;

pdf #2017-29 - რაციონალური სასოფლო–სამეურნეო წარმოებისათვის საჭირო ტექნიკის განსაზღვრის მეთოდიკა – ე.შაფაქიძე, გრ.ჩიტაია, გ.მოსაშვილი, რ.ჯაფარიძე.

pdf #2017-30 - თხილის კულტურის მოვლა-მოყვანის აგროტექნიკა - (რეკომენდაციები).  ავტ.: რ. ჯაბნიძე, ნ. ჯაბნიძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

pdf #2017-31 - სუბტროპიკული ხურმა - (რეკომენდაციები).  ავტ.: რ. ჯაბნიძე, ნ. ჯაბნიძე; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

pdf  # 2017–32 – რა უნდა იცოდეს დეგუსტატორმა (ბოსტნეული, კარტოფილი, პარკოსანი, ბაღჩეული კულტურები) – (რეკომენდაციები). შემდგენლები: გ.ალექსიძე, ნ.კაკაბაძე, ვ.ჯაფარიძე, პ.ვაჩეიშვილი.

pdf # 2017–33 – ხილი მხოლოდ ნაყოფი არ არის (რეკომენდაციები).   ავტ.: ვ.კვალიაშვილი; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

pdf # 2017–34 - ბოცვრის კვება –(რეკომენდაციები), ავტ. ჯ.გუგუშვილი, გ.გოგოლი; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

pdf # 2017–35  – შთანთქმითი შეჯვარების ეფექტურობა მებოცვრეობაში, ავტ.: ჯ.გუგუშვილი, მ.ბარვენაშვილი, რ.ლოლიშვილი; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

 pdf # 2017–36 – ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების ეკოლოგიურად უსაფრთხო აგროტექნოლოგია, ავტ. რ. ლოლიშვილი; რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

 pdf # 2017–37 – საქართველოს მეფუტკრეობის მდგომარეობა და სამომავლო ამოცანები, ავტ. გ.მაძღარაშვილი; რეცენზეტი მ.ბარვენაშვილი, რედაქტორი ე.შაფაქიძე.

 

                                                           

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com