საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სხდომები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის მეცნიერებათა განყოფილება

2022 წლის 28 სექტემბერს ჩატარდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის მეცნიერებათა

განყოფილების სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1.         გარეული და სასოფლო-სამეურნეო ფრინველის კვერცხის შემადგენლობის და სასარგებლო თვისებების შესახებ.

მომხსენებელი: დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი,

(დოქტ. მ. ბარვენაშვილის მოხსენება იხილეთ ბმულზე);

2. მიმდინარე საკითხები.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

   აგროინჟინერიის მეცნიერებათა განყოფილების სხდომა

 

       2022 წლის 27 სექტემბერს ჩატარდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

   აგროინჟინერიის მეცნიერებათა განყოფილების სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:  

 

1. მომთაბარე მეცხვარეობის ელექტრიფიკაციისთვის იკროქსელის გამოყენების შესახებ.

მომხსენებელი: ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გელა ჯავახიშვილი

(პროფ. გ. ჯავახიშვილის მოხსენება იხილეთ ბმულზე);

2.   მიმდინარე საკითხები.

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს სხდომა

 

ca  2022 წლის 20 სექტემბერს, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს (საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი) სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1.  საქართველოს კანონის “სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ” პროექტის განხილვა.

მომხსენებლები: 1.1. სახალხო მოძრაობა “საქართველოს აგრარული აღორძინებისათვის” თავმჯდომარე, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მურმან ქურიძე.

 

1.2. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრი, აკადემიკოსი მიხეილ ჯიბუტი;

2.         მიმდინარე საკითხები. 

            სამეცნიერო საბჭოს სხდომას ესწრებოდნენ აკადემიის ნამდვილი წევრები - აკადემიის პრეზიდენტი, აკად. გურამ ალექსიძე, აკადემიკოსები ჯ. გუგუშვილი, 

ე. შაფაქიძე, ა. დიდებულიძე, გ. მარგველაშვილი, ზ. ჩანქსელიანი, ნ. ჩხარტიშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრები აკადემიკოსები რ. გახოკიძე და მ. ჯიბუტი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველი დოქტ. ო. კაჭარავა, სტუმრები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან - პროფ. მ. დოლიძე და პროფ. თ. ჯალიაშვილი, სახალხო მოძრაობა “საქართველოს აგრარული აღორძინებისათვის” თავმჯდომარე, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მურმან ქურიძე დასახალხო მოძრაობის წევრები, პრესისა და ტელევიზიის წარმომადგენლები.  er

            სამეცნიერო საბჭოს სხდომას ხელმძღვანელობდა აკად. ჯ. გუგუშვილი, მან საბჭოს სხდომას წარუდგინა სახალხო მოძრაობის თავმჯდომარე მურმან ქურიძე, რომელმაც ისაუბრა წარმოდგენილი კანონპროექტის,  სოციალურ-ეკონომიკურ მნიშვნელობაზე. აღნიშნა-დღესდღეობით, საქართველოსათვის ტრადიციულად აგრარული ქვეყნისათვის, სადაც სოფლის მეურნეობისა და კვების მრეწველობის სისტემური კრიზისია, პირველი რიგის ამოცანაა მოსახლეობის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და მათი ჯანმრთელობის დაცვა, რაც სადაო არ არის. მან დიდ მადლიერება და პატივისცემა გამოხატა სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიმართ, რომელიც იხილავს კანონპროექტს “სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ” და რომელიც მას პირადად მიაჩნია მეტად დროულ და მნიშვნელოვან ღონისძიებად.

            სამეცნიერო საბჭოს სხდომაზე დამსწრე საზოგადოებას “სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ” კანონპროექტი გააცნო ავტორმა, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრმა, აკადემიკოსმა მიხეილ ჯიბუტმა.

           erti კანონპროექტის ძირითადი შინაარსის მოსმენის შემდეგ მის განხილვაში აქტიური მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის წევრებმა, აკადემიკოსებმა გ. ალექსიძემ, ა. დიდებულიძე, ზ. ჩაქსელიანმა, გ. მარგველაშვილმა, ე. შაფაქიძემ, ჯ. გუგუშვილმა.

          დამსწრე საზოგადოებიდან საინტერესო მოსაზრებები გამოთქვეს დოქტ. ო. კაჭარავამ, პროფ. თ. ჯალიაშვილმა და სახალხო მოძრაობა “საქართველოს აგრარული აღორძინებისათვის” გამგეობის წევრებმა: ეკონომიკის დოქტორმა გ. ცოფურაშვილმა, დოქტ. დ. გალეგაშვილმა, გ. გოდერძიშვილმა, რეფორმატორთა კავშირის თავჯდომარემ დოქტ. ა. საკანდელიძემ, მეცნიერთა კონგრესის წარმომადგენლებმა დოქტ. ვ. ჟვანიამ და დოქტ. ჯ. ბოლგაშვილმა და სხვა.

     სამენიერო საბჭოს სხდომის მონაწილეებმა დადებითად შეაფასეს წარმოდგენილი კანონპროეტი, აღნიშნეს, რომ იგი მნიშვნელოვანია ქვეყნის ეკონომიკური მდგრადობისა და აღმავლობისათვის, უსურვეს ავტორს ყველა იმ შენიშვნის გაზიარება, რომელიც გამოითქვა კანონპროექტის განხილვის დროს და მიზანშეწონილად ჩათვალეს მისი განხილვა შემდგომ ეტაპებსა და საკანონმდებლო ორგანოებში.

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიულ მეცნიერებათა განყოფილების სხდომა ონლაინ რეჟიმში

2022 წლის20 სექტემბერს ონლაინ რეჟიმში ჩატარდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიული მეცნიერების განყოფილების (აგრონომიული მეცნიერების განყოფილების აკადემიკოს მდივანი, აკად. გოგოლა მარგველაშვილი) სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:     

1.სუბტროპიკულ ზონაში რთული სასუქების გამოცდების შედეგების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ვალერიან ცანავა (მოხსენება იხილეთ ბმულზე).

2. მიმდინარე საკითხები.

 

ტყის მუშაკთა საერთაშორისო დღე აკადემიაში

        2022 წლის 19 სექტემბერს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილების ორგანიზებით გაიმართა ტყის მუშაკთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი თემატური სხდომა.

სხდომის დღის წესრიგი:

თემა „მერქნიანი მცენარეების ინვაზიის პრობლემა საქართველოს ჭალის ტყის ჰაბიტატებში“.   

მომხსენებლები:   გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილების სტიპენდიატები: სატყეო საქმის დოქტორი გიორგი ქავთარაძე (მოხსენება იხ. ბმულზე

და სოფლის მეურნეობის დოქტორი ზვიად ტიგინაშვილი;   307876115 430987422470240 3984258769244910597 n

         სხდომას ესწრებოდნენ აკადემიის წევრები და მოწვეული სტუმრები საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სატყეო ინსტიტუტიდან.

            სხდომა გახსნა გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილების სწავლულმა მდივანმა აკად. ლაშა დოლიძემ, რომელმაც აღნიშნა, რომ ტყის მუშაკთა საერთაშორისო დღე იმართება ყოველწლიურად სხვადასხვა თარიღზე, მაგრამ ეს ყოველთვის ღინიშნება სექტემბრის მესამე კვირა, 2022 წელს ტყის მუშაკთა დღე ღინიშნება 18 სექტემბერს..

ეს დღესასწაული საკმაოდ ახალგაზრდაა და მხოლოდ რამდენიმე ათეული წელია აღინიშნება. გასული საუკუნის 70-80-იანი წლების მიჯნაზე გაჩნდა და ემთხვევატყის კანონმდებლობისმიღებას. ხალხი მას ჩვეულებრივმეტყევის დღესუწოდებს - ეს მთლად ასე არ არის, რადგან ტყესთან მხოლოდ მეტყევეები არ ზრუნავენ და მუშაობენ, არამედ ჩართული არიან ეკოლოგები, ბოტანიკოსები, დენდროლოგები და სხვა.

დღესასწაულის შექმნის ერთ-ერთი მიზეზი არის პატივი მივაგოთ ტყის მუშაკება, რომლებიც იცავენ, უვლიან და ზრდან ჩვენს ბუნებრივ სიმდიდრეს.

მეორე მიზეზი არის სახელმწიფოს სურვილი სატყეო საქმის“ პროფესიების პოპულარიზაციისა და ახალგაზრდების მოტივაცია, ისწავლონ და იმუშაონ ამ სფეროში.

ყოველწლიურად უფრო და უფრო მეტი ხანძარი ჩნდება მსოფლიოში და ჩვენს ქვეყანაში, სულ უფრო მეტი ხე იჭრება უკანონოდ და დაუფიქრებლად. მეტყევე - ამჟამად მნიშვნელოვანი და აუცილებელი პროფესიაა. მათი საქმიანობა ხელს უწყობს ტყეების აღდგენას ხანძრისა და ჭრის შემდეგ, მათი ცოდნა ეხმარება არა დაუფიქრებლად გაანადგუროს ნარგავები, არამედ მოჭრას მხოლოდ ის ხეები, რომლებიც ძალიან დაბერდა ან საფრთხეს უქმნის გარემოს უსაფრთხოებას. მათი გამოცდილება გვთავაზობს, რომელი ხეები უნდა მოიხსენებოდეს საუკეთესოდ, რათა მათ ზიანი არ მიაყენონ სხვა ნარგაობამ და რომელ ხეებს როგორ უნდა მოექცნენ.

ამ დღისთვის პრაქტიკულად არ არსებობს სპეციალური ტრადიციები. საწარმოების თანამშრომლებს შორის ჩვეულებრივია სერთიფიკატებისა და დიპლომების გაცემა. არის ადგილობრივი დღესასწაულები, სადაც თითოეული ორგანიზაცია წყვეტს რა და როგორ გააკეთოს. ამ დღეს ჩვეულებრივად იმართება სხვადასხვა შეჯიბრებები, მაგალითად, ხანძარსაწინააღმდეგო, ორიენტირება, დენდროლოგია და გარემოსდაცვითი შეჯიბრებები. სემინარების ორგანიზება.

ტელევიზიით საუბრობენ ინდუსტრიის პრობლემებსა და მიღწევებზე, ეკოლოგიის მნიშვნელობაზე და ბუნების პატივისცემაზე.

ამ დღეს უადგილო არ იქნება, ცოტა მეტი ყურადღება მივაქციოთ ჩვენს გარშემო არსებულ ეკოლოგიასა და ფლორას. თუ ძნელია ამის გაკეთება ქვეყნის ან ქალაქის მასშტაბით, მაშინ ოჯახის, ორგანიზაციის ან მეგობრების წრეში შესაძლებელია მოეწყოს ღონისძიებები მწვანე ტერიტორიების დასუფთავების ან დარგვისთვის. მაგრამ არ უნდა დაგავიწყდეს, რომ საკმარისი არ არის მხოლოდ ხეების დარგვა - ჩვენ უნდა ვზრუნავდე მათზე!

მნიშვნელოვანია ხეების შესახებ ცოდნის მუდმივი გადაცემა და გაუმჯობესება, მათი დაცვა, დარგვა და გაშენება, რათა საბოლოოდ გარემო გადაიქცეს ლამაზ კორომად.

ტყეები ჩვენი პლანეტის ფილტვებია, მაგრამ რაც მთავარია, ისინი ჩვენი ფილტვებიც არიან.

აკადემიის სტიპენდიატების გ. ქავთარაძისა და ზ. ტიგინაშვილის მოხსენებების მოსმენის შემდეგ საინტერესო გამოსვლები ჰქონდათ დოქტორებს მედეა ბურჯანაძეს, ნანა გოგინაშვილს და გიული წერეთელს, აკად. ლაშა დოლიძეს, აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსს აკად. ე. შაფაქიძეს.

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილების    სხდომა

2022 წლის 19 სექტემბერს ჩატარდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის

მეცნიერებათა განყოფილების სხდომა შემდეგი დღის წესრიგით:

1. ფიჭვის ღეროს მავნებლებისა და დაავადებების მონიტორინგის შესახებ.

მომხსენებელი: ბიოლოგიის დოქტორი არჩილ სუპატაშვილი ( მოხსენება იხილეთ ბმულზე )

2. მიმდინარე საკითხები.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com