საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

პრეზიდიუმი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმის  შემადგენლობა

ჯაფარიძე გივი 

პრეზიდენტი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი

ალექსიძე გურამი

ვიცე-პრეზიდენტი,  სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი; საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი   

ასათიანი რევაზი

ახალბედაშვილი ივერი

ეკონომიკურ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი; სსმმ აკადემიის   აკადემიკოსი

საქართველოს პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტის აპარატის უფროსი, ეკონომიკის დოქტორი

ბარვენაშვილი მარინე

აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი; სოფლის მეურნეობის დოქტორი

გიორგაძე ანატოლი

პრეზიდენტის მოადგილე,    ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი;  სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი

გუგუშვილი ჯემალი

სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი

დიდებულიძე ალექსანდრე

 აკადემიკოს - მდივანი; სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი

დოლიძე ლაშა

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი; სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი

კაჭარავა ომარი

 გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩეველი; ტექნიკის დოქტორი

მარგველაშვილი გოგოლა

მახარობლიძე რევაზი 

აგრონომიულ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 

 აგროინჟინერიის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი

უჯმაჯურიძე ლევანი

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;                    

ფუტკარაძე ზაური

აჭარის სამეცნიერო-საკოორდინაციო ცენტრის ხელმძღვანელი, სსმმ აკადემიის  აკადემიკოსი  

ქარქაშაძე ნაპოლეონი

სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი              

ჩხარტიშვილი ნოდარი

სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი

ყურაშვილი თენგიზი

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი; სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;

ცანავა ვალერიანი 

 

ცქიტიშვილი ზურაბი

 

ჭითანავა ნოდარი

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის ჩაის და სუბტროპიკული კულტურების ინსტიტუტის ლაბორატორიის გამგე, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, 

სსმმ აკადემიის   აკადემიკოსი;

  სსმმ აკადემიის პრეზიდიუმის მრჩეველი;  სამეცნიერო მიმართულებების კოორდინატორი; სსმმ აკადემიის   აკადემიკოსი.

 

 

 

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com