საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ივნისის სხდომები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

2024 წლის 28 ივნისის პრეზიდიუმის სხდომის

დ ღ ი ს       წ ე ს რ ი გ ი

              თბილისი                                                                       დასაწყისი 13 საათზე   

             1.  ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასა და საქართველოს გარემოს დაცვისა და  სოფლის მეურნეობის

                 სამინისტროს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმით გათვალისწინებულ საკითხთა (თემების) შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.

- სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის რესურსების ინტეგრირებული მართვის სისტემის ფორმირების კონცეპტუალური და მეთოდოლოგიური ასპექტები.

  მომხსენებელი:     აკადემიკოსი ნოდარ ჭითანავა. 

     2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ აკადემიის სტიპენდიატების ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსის შესახებ.

         მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; აკადემიის მთავარი აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე; აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, აკადემიკოსი ანატოლი გიორგაძე; აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

    3ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიასა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის გაფორმებული ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის შესახებ.

           მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე;   

           აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე.

    4.  მიმდინარე საკითხები. 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილების

2024 წლის 27 ივნისის სხდომის

 

თბილისი                  დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1. თბილისის შემოგარენის ტყის შემქმნელი ძირითადი მერქნიანი მცენარეების მდგომარეობა და გაუმჯობესების ღონისძიებები.

მომხსენებელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებებისა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, სსმმ აკადემიის სტიპენდიანტი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი ზვიად ტიგინაშვილი

2. მიმდინარე საკითხები

 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში 27 ივნისს 13 საათზე ტარდება ბუნების კონსერვაციის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი თემატური სხდომა:

„ტყის არამერქნული რესურსების აღრიცხვა - შეფასების მეთოდები“

 

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის აგროსატყეო კულტურების კვლევის სამსახურის უფროსი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი ნანა გოგინაშვილი

 

 თემატური სხდომის ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილება (აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ლაშა დოლიძე)

                                                                  

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 

2024 წლის 25 ივნისის   

გასვლითი პრეზიდიუმის სხდომის

თბილისი                                                    დ ღ ი ს       წ ე ს რ ი გ ი                                       დასაწყისი 12 საათზე

                                                                                          

1. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო -კვლევითი ცენტრის მიერ 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის და 2024 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო -კვლევითი ცენტრის დირექტორი, აკადემიკოსი ლევან უჯმაჯურიძე

 

2. მიმდინარე საკითხები.

 

 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში 17 ივნისს 13 საათზე ტარდება გაუდაბნოებასთან და

გვალვასთან ბრძოლის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი სემინარი:

მსოფლიოს საოცარი უდაბნოები

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებთა აკადემიის აგრონომიულ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი

სემინარის ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიულ მეცნიერებათა განყოფილება (აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი)

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმთან არსებული ახალგაზრდა მეცნიერთა და სპეციალისტთა   საბჭოს 2024 წლის 25 ივნისის სხდომის

                          

       თბილისი                   დღის წესრიგი             დასაწყისი 14 საათზე

 

1.წაბლის (Castanea sativa) პოტენციური გავრცელების და ეკოლოგიური ნიშის მოდელირების შესახებ.

მომხსენებელი: დოქტორი ვასილ მეტრეველი

2.სუბალპური არყნარი ტყის ბუნებრივი აღდგენის მიმდინარეობისას მცენარეთა სახეობრივი მრავალფეროვნების ცვლილების შესახებ

მომხსენებელი: დოქტორი ნატალია ტოგონიძე.

3. მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

ეკონომიკურ მეცნიერებათა განყოფილების

2024 წლის 24 ივნისის სხდომის

 

თბილისი                   დღის   წესრიგი               დასაწყისი 12 საათზე

 

1. საქართველოს ტყეების მოდერნიზაციის საკითხისათვის.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

2.   მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

აგროინჟინერიის მეცნიერებათა განყოფილების 2024 წლის

21 ივნისის   სხდომის

                

თბილისი             დღის წესრიგი     დასაწყისი 12 საათზე

 

1. მიწათმოქმედებაში საირიგაციო წყალხარჯვაზე ჰიდროფიზიკური ანომალიების გავლენის შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთამეურნეობის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელი, ტექნიკის დოქტორი ედუარდ კუხალაშვილი

2. მიმდინარე საკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

მეცხოველეობის და ვეტერინარიის მეცნიერებათა განყოფილების 2024 წლის

20 ივნისის   სხდომის

                

 

თბილისი             დღის წესრიგი     დასაწყისი 12 საათზე

1. საქართველოში ცხოველთა დაავადებების გავრცელების შესახებ (გავრცელება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა და პროფილაქტიკა)

მომხსენებელი: სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარიის დეპარტამენტის უფროსი, ვეტერინარიის მეცნიერებათა დოქტორი დოქტორი დემნა ხელაია;

თანამომხსენებელი: სურსათის ეროვნული სააგენტოს ვეტერინარიის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე: ვეტერინარი ექიმი იოსებ მენთეშაშვილი.

2.მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმთან არსებული სამეცნიერო საბჭოს

2024 წლის 18 ივნისის სხდომის

                        

       თბილისი                   დღის წესრიგი             დასაწყისი 13 საათზე

 

1. ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შესახებ.

მომხსენებელი: ბიორაციონალური ტექნოლოგიების კვლევითი ცენტრის დირექტორი, ვეტერინარიის დოქტორი ნიკოლოზ ზაზაშვილი.

2. მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიულ მეცნიერებათა განყოფილების 2024 წლის

17 ივნისის სხდომის

        თბილისი                     დღის წესრიგი               დასაწყისი 12 საათზე

 

  1. აკადემიკოს ლევან უჯმაჯურიძის ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

      2. აკადემიკოს ნოდარ ჩხარტიშვილის ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

      3.  მიმდინარე საკითხები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმთან არსებული  აგრარული ინოვაციების კომისიის

2024 წლის 12 ივნისის სხდომის

       თბილისი                                  დღის წესრიგი                 დასაწყისი 14 საათზე

 

 

1. ელექტროენერგიის აქტიური მომხმარებელი და მისი პერსპექტივები აგრარულ სექტორში.

მომხსენებელი: საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ელექტროენერგეტიკის დეპარტამენტის დირექტორი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი ნუგზარ ბერიძე

2. მიმდინარე საკითხები

კონკურსი

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის განცხადება

       

  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, თავისი წესდების X თავის შესაბამისად, აცხადებს კონკურსს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატების ასარჩევად შემდეგ სამეცნიერო განყოფილებებში:

 

სამეცნიერო განყოფილება

ვაკანსია

სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის მეცნიერებათა განყოფილება

1

ეკონომიკურ მეცნიერებათა განყოფილება

1

           

     საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატად აირჩევა დოქტორის აკადემიური ხარისხის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის მქონე პირი, რომელიც საერთაშორისო დონეზე აღიარებული სამეცნიერო ნაშრომების ავტორია, არის საქართველოს მოქალაქე და მოღვაწეობს საქართველოში. სტიპენდიატობის კანდიდატთა ასაკი არ უნდა აღემატებოდეს 50 წელს.

     აკადემიის სტიპენდიატობის კანდიდატთა წამოყენე­ბის უფლება აქვთ აკადემიის წევრებს, სამეცნიერო დაწესებულებებს, საქართველოში ავტორიზებულ და აკრედიტირებულ უმაღლეს საგანამანათლებლო დაწესებულებების აკადემიურ საბჭოებს და სამეცნიერო საზოგადოებებს, რაზედაც ისინი წერილობით, სათანადო მოტივირებით, წამოაყენებენ და აცნობებენ საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას აკადემიის სტიპენდიატობის კანდიდატურების შესახებ არა უგვიანეს ერთი თვისა არჩევნების თაობაზე განცხადების გამოქვეყნებიდან.

       საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიატობის კანდიდატთა შესახებ აუცილებელია შემდეგი საბუთების წარმოდგენა (ორ ეგზემპლარად): აკადემიის სტიპენდიატად წარდგინება სათანადო დასაბუთებით, დამოწმებული წარმდგენის ხელმოწერითა და იმ დაწესებულების ბეჭდით, სადაც წარმდგენი მუშაობს, კანდიდატის ავტობიოგრაფია, ფოტო 4x6, უმაღლესი განათლების, დოქტორის აკადემიური ხარისხის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხის, დამადასტურებელი საბუთების ასლები, მონაცემები შრომითი და სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ (CV), სამეცნიერო შრომების ჩამონათვალი (საერთაშორისო ჟურნალებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომების ვარსკვლავით აღნიშვნით), დარგის სპეციალისტის მიერ კანდიდატის სამეცნიერო მოღვაწეობის შეფასება, კანდიდატის პირადობის მოწმობის ასლი, ცნობა სამუშაო ადგილიდან მისი საქართველოში მოღვაწეობის შესახებ.

       აღნიშნული განცხადება ქვეყნდება პრესაში, ასევე იგივე განცხადება და კანდიდატის მონაცემები (CV) განთავსებული იქნება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვებგვერდზე www. gaas.dsl.ge, რისთვისაც წარდგენილ დოკუმენტაციას თან უნდა ერთოდეს მისი ელექტრონული ვერსიაც. საბუთები რეგისტრაციისა და არჩევნებში მონაწილეობისათვის იგზავნება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში.

  

     განცხადებები მიიღება 2024 წლის 7 ივნისიდან 8 ივლისის ჩათვლით შემდეგ მისამართზე: თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის ქ. 51, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია (აკადემიური დეპარტამენტი. ოთახი 32. ტელ. 593 58 01 37; 579 26 69 88) საბუთები მიიღება ყოველ სამუშაო დღეს 10 -დან 17 საათამდე.

თემატური სხდომა

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში 5 ივნისს 12 საათზე გარემოს დაცვის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით ტარდება თემატური სხდომა:

 

საქართველოში ბოლო პერიოდში გავრცელებული მცენარეთა  საშიში ინვაზიური მავნებელ-დაავადებები

 

მომხსენებელი: ბიოლოგიის დოქტორი არჩილ სუპატაშვილი

 

    

ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და  სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილება (აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ლაშა დოლიძე)

  

 

მისამართი: თბილისი,   ივ. ჯავახიშვილის ქუჩა №51, II სართული,

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

 

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

სხდომები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმის 2024 წლის 31 მაისის სხდომის დღის წესრიგი

თბილისი დასაწყისი 13 საათზე

1. ინფორმაცია ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის მიერ 2023 წელს ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგებისა და 2024 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის აპარატის უფროსი, აკადემიკოსი როლანდ კოპალიანი

2. ინფორმაცია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის 2023 წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობისა და 2024 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტის დეკანი, აკადემიკოსი ედიშერ კვესიტაძე

3. საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების სამეცნიერო საქმიანობის წლიური ანგარიშებისა და დასრულებული სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შეფასების დებულების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის მთავარი აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე; აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, აკადემიკოსი ანატოლი გიორგაძე; აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი

4. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების მიხედვით გამოჩენილ აგრარიკოს-მეცნიერთა სახელობითი პრემიის მისანიჭებელი კონკურსის გამოცხადების შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე; აკადემიის მთავარი აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ალექსანდრე დიდებულიძე; აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, აკადემიკოსი ანატოლი გიორგაძე; აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი

5. მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 

აგროინჟინერიის მეცნიერებათა განყოფილების

2024 წლის 31 მაისის სხდომის

დღის წესრიგი თბილისი დასაწყისი 11 საათზე

1. აკადემიის სტიპენდიანტის გიორგი ქუთელიას მიერ 2019-2024 წლებში ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის სტიპენდიატი, ტექნიკის დოქტორი გიორგი ქუთელია თანამომხსენებელი: აკადემიკოსი ზაურ ფუტკარაძე.

2. აკადემიის სტიპენდიანტის მამუკა ბენაშვილის მიერ 2021-2024 წლებში ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის სტიპენდიატი, ტექნიკის დოქტორი მამუკა ბენაშვილი.

თანამომხსენებელი: აკადემიკოსი ჯემალ კაციტაძე.

3. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ აგროინჟინერიის მეცნიერებათა განყოფილებაში გამოჩენილ აგრარიკოს-მეცნიერთა სახელობითი პრემიის მისანიჭებელი კონკურსის გამოცხადების შესახებ.

მომხსენებელი: აგროინჟინერიის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე.

4. მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიულ მეცნიერებათა განყოფილების

2024 წლის 27 მაისის სხდომის

თბილისი დღის წესრიგი დასაწყისი 12 საათზე

1. ფერმერებისთვის ხეხილის ინტროდუცირებული ჯიშების ბიოლოგიურ-სამეურნეო თვისებების კვლევის, შეფასებისა და რეკომენდაციების შესახებ. მომხსენებელი: აკადემიკოსი ვაჟა კვალიაშვილი

2. ინფორმაცია ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ფაკულტეტის მიერ 2023 წელს ჩატარებული სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შედეგებისა და 2024 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ. მომხსენებელი: ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის აპარატის უფროსი, აკადემიკოსი როლანდ კოპალიანი

3.  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ აგრონომიულ მეცნიერებათა განყოფილებაში გამოჩენილ აგრარიკოს-მეცნიერთა სახელობითი პრემიის მისანიჭებელი კონკურსის გამოცხადების შესახებ. მომხსენებელი: აგრონომიულ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი

4. მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმთან არსებული ახალგაზრდა მეცნიერთა და სპეციალისტთა საბჭოს 2024 წლის 24 მაისის სხდომის

თბილისი დღის წესრიგი დასაწყისი 14 საათზე

1. სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციაში გამოყენებული თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და რობოტების შესახებ.

მომხსენებელი: ტექნიკის დოქტორი ხვიჩა გოჭოშვილი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პოლიტიკის დეპარტამენტის მემცენარეობის განვითარების სამმართველოს მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2. მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის

მეცნიერებათა განყოფილების 2024 წლის 23 მაისის სხდომის

თბილისი დღის წესრიგი დასაწყისი 12 საათზე

1. აკადემიკოს თემურ რევიშვილის ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

2. აკადემიკოს გურამ პაპუნიძის ანგარიში 2023 წელს გაწეული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

3. ზოგიერთი მცენარეული ნედლეულის ბუნებრივი ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების კვლევა დასავლეთ საქართველოს რეგიონულ ქრომატოგრაფიულ ცენტრში.

მომხსენებელი: ალეკო კალანდია - ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ბათუმის შ. რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის ქიმიური ანალიზისა და სურსათის უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ქიმიის დეპარტამენტის პროფესორი

4. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ სურსათის უვნებლობისა და სასურსათო ტექნოლოგიის მეცნიერებათა განყოფილებაში გამოჩენილ აგრარიკოს-მეცნიერთა სახელობითი პრემიის მისანიჭებელი კონკურსის გამოცხადების შესახებ.

მომხსენებელი: სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი.

5. მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

ეკონომიკურ მეცნიერებათა განყოფილების

2024 წლის 23 მაისის სხდომის

თბილისი დღის წესრიგი დასაწყისი 12 საათზე

1. თამაშთა თეორიის, გადაწყვეტილებების მიღებისა და ეკონომიკური ქცევის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი.

2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ ეკონომიკურ მეცნიერებათა განყოფილებაში გამოჩენილ აგრარიკოს-მეცნიერთა სახელობითი პრემიის მისანიჭებელი კონკურსის გამოცხადების შესახებ.

მომხსენებელი: ეკონომიკურ მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ასათიანი.

3. მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

პრეზიდიუმთან არსებული აგრარული ინოვაციების კომისიის

2024 წლის 22 მაისის სხდომის

თბილისი დღის წესრიგი დასაწყისი 14 საათზე

1. ჩაის მოვლა-მოყვანის და გადამუშავების ინოვაციური ენერგორესურსდამზოგი ტექნოლოგიები და ტექნიკური საშუალებები.

მომხსენებელი: ბახვა დოლიძე - ტექნიკის დოქტორი, ჩაის, სუბტროპიკული კულტურების და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი;

თანამომხსენებელი: თემურ რევიშვილი - ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ჩაის, სუბტროპიკული კულტურების და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტის დირექტორი.

2. მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილების

2024 წლის 21 მაისის სხდომის

თბილისი დღის წესრიგი დასაწყისი 12 საათზე

1. აკადემიის სტიპენდიანტის გიორგი ქავთარაძის მიერ 2019-2024 წლებში ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის სტიპენდიატი, სატყეო საქმის დოქტორი გიორგი ქავთარაძე.

თანამომხსენებელი: აკადემიკოსი ლაშა დოლიძე.

2. აკადემიის სტიპენდიანტის ზვიად ტიგინაშვილის მიერ 2021-2024 წლებში ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის სტიპენდიატი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი ზვიად ტიგინაშვლი

თანამომხსენებელი: აკადემიკოსი ლაშა დოლიძე.

3. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილებაში გამოჩენილ აგრარიკოს-მეცნიერთა სახელობითი პრემიის მისანიჭებელი კონკურსის გამოცხადების შესახებ.

მომხსენებელი: გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ლაშა დოლიძე.

4. მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის მეცნიერებათა განყოფილების

2024 წლის 20 მაისის სხდომის

თბილისი დღის წესრიგი დასაწყისი 13 საათზე

1. კავკასიური როჭოს ( Caucasian Black Crouse- tetao mlokosiewiczi) საქართველოს ფაუნის ენდემური სახეობის შესახებ (ბიოლოგიური თავისებურებები, გავრცელების არეალი, მოშენების ფორმები, ინკუბაცია, მოზარდის გამოზრდა).

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ანატოლი გიორგაძე.

2. მეფუტკრეობის მიმართულების კოორდინატორთა ჯგუფის 2023 წლის ანგარიში.

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი მაია ფეიქრიშვილი.

3. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ მეცხოველეობის და ვეტერინარიის მეცნიერებათა განყოფილებაში გამოჩენილ აგრარიკოს-მეცნიერთა სახელობითი პრემიის მისანიჭებელი კონკურსის გამოცხადების შესახებ.

მომხსენებელი: მეცხოველეობის და ვეტერინარიის მეცნიერებათა განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი

4. მიმდინარე საკითხები

ღონისძიებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში 22 მაისს 12 საათზე ბიოლოგიური მრავალფეროვნების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ტარდება თემატური სხდომა:

1. გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის მიმოხილვა საქართველოში

მომხსენებელი: სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს გარემოზე მიყენებული ზიანის გამოსწორების ღონისძიებების დეპარტამენტის ბიომრავალფეროვნების სამმართველოს უფროსი, სსმმა-ის გარემოს დაცვითი დარგობრივი კოორდინატორთა ჯგუფის წევრი, ბიოლოგიის დოქტორი ხათუნა წიკლაური.

2. მონოგრაფიის - „საქართველოს წიწვოვან ტყეებში გავრცელებული მავნე ქერქიჭამიას“ შესახებ.

მომხსენებლები: ბიოლოგიის დოქტორი მედეა ბურჯანაძე; ბიოლოგიის დოქტორი არჩილ სუპატაშვილი.

 

ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მეცნიერებათა განყოფილება (აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ლაშა დოლიძე)

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში 20 მაისს 13 საათზე ფუტკრების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ტარდება თემატური სხდომა:

საქართველოში ეკოლოგიურად სუფთა თაფლისა და ფუტკრის პროდუქტების წარმოება

მომხსენებელი: სოფლის მეურნეობის დოქტორი მაია ფეიქრიშვილი

 

ორგანიზატორი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის მეცნიერებათა განყოფილება (აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი თენგიზ ყურაშვილი)

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში 16 მაისს 12 საათზე ტარდება მრგვალი მაგიდა

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის მიმართულებების კოორდინატორებთან.

მისამართი: თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის ქუჩა №51, II სართული,

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web-site-www.gaas.dsl.ge

ქვეკატეგორიები

გვერდი 1    100-დან