საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

რეკომენდაციები 2015

 pdf # 2015-1  სასოფლო სამეურნეო სავარგულებზე ქარსაცავი ზოლების გაშენებისა და მოვლისათვის.   გივი ჯაფარიძე, რევაზ ჩაგელიშვილი, გერონტი ხარაიშვილი, გ.გაგოშიძე, 2015;

 pdf # 2015-2  გნოლი - ბიოლოგიური თავისებურებები, ჯიშები, მოვლა-შენახვა, კვერცხის ინკუბაცია, კვება, დაავადებები. - ავტორი ა. გიორგაძე. 2015;

 pdf # 2015-3  სასელექციო-სანაშენე საქმე მეფრინველეობაში (რეკომენდაციები) - ატორები: ა. გიორგაძე, მ. ბარვენაშვილი, თბილისი, 2015;

 pdf # 2015-4  მწყერი_ ბიოლოგიური თავისებურებები, ჯიშები, მოვლა_შენახვა, კვერცხის ინკუბაცია, კვება, დაავადებები  - ანატოლი გიორგაძე, 2015;

 pdf # 2015-5 ციცარი – ბიოლოგიური თავისებურებები, ჯიშები, მოვლა-შენახვა, კვერცხის ინკუბაცია, კვება, დაავადებები. - ავტორი ა. გიორგაძე, 2015.

 pdf # 2015-6 - სახორცე ჯიშური ჯგუფის გამოყვანის მეთოდიკა. ჯემალ გუგუშვილი, სერგო ლომიძე, თამაზ ედიშერაშვილი, 2015;

 pdf # 2015-7 - ჯიშთაშორისი შეჯვარების მეთოდები მისი გამოყენება მებოცვრეობაში _ ჯემალ გუგუშვილი, ზაზა ლაშხი, 2015;

 pdf # 2015-8 - ბროწეულის კულტურის ნერგის წარმოება და ბაღების გაშენება_ ი. ვასაძე, გ. ბადრიშვილი, ნ. მიროტაძე, ლ. გოგინავა, ნ. მიქაძე 2015;

 pdf # 2015-9 - თხილის ნერგის გამოყვანა, ბაღების გაშენება და მოვლა (რეკომენდაცია) - ავტორები ი.ვასაძე, გ. ბადრიშვილი, ნ. შენგელია, მ. მიროტაძე, ნ. მიროტაძე, ლ. გოგინავა, ლ. მიქაძე. 2015:

 pdf # 2015-10 - კაკლის ნამყენის გამოყვანა დახურული ფესვთა სისტემით და კაკლის ბაღების გაშენება მწვანე ნერგით (რეკომენდაცია) - ავტორები ი.ვასაძე, გ. ბადრიშვილი, ნ. შენგელია, მ. მიროტაძე, ნ. მიროტაძე, ლ. გოგინავა, ლ. მიქაძე. 2015:

 pdf # 2015-11 - კივის (აქტინიდია) მოვლა-მოყვანის ინტენსიური ტექნოლოგიები_ რ. ჯაბნიძე, 2015;

 pdf # 2015-12 - ლეღვის კულტურის (Ficus Carical) ნერგის გამოყვანა, ბაღების გაშენება და მოვლა - ავტორები: ი. ვასაძე, გ. ბადრიშვილი, გოგინავა, მიროტაძე, შენგელია, მიქაძე, 2015 წელი;

 pdf # 2015-13 - მარწყვის კულტურის ბარების გაშენება და მოვლა_ი ვასაძე, ნ. შენგელია, ნ. მიროტაძე, ლ. გოგინავა, ნ. მიქაძე, 2015;

 pdf # 2015-14 - ნუშის კულტურის ნერგის გამოყვანა, ბაღების გაშენება და მოვლა_ი. ვასაძე, გ. ბადრიშვილი, ნ. მიროტაძე, ლ. გოგინავა, ნ. მიქაძე, 2015;

 pdf # 2015-15 - ფეიჰოას კულტურის  ნერგის გამოყვანა, ბაღების გაშენება და მოვლა - ავტორები: ი. ვასაძე, გ. ბადრიშვილი, ბასილია, გოგინავა, მიროტაძე, შენგელია, მიქაძე, 2015 წელი;

 pdf # 2015-16 - ქაცვის ნერგის წარმოების, გაშენებისა და მოვლის ტექნოლოგია - ავტორები: ი. ვასაძე, გ. ბადრიშვილი, ბასილია, გოგინავა, მიროტაძე, შენგელია, მიქაძე, კურტანიძე, 2015 წელი;

 pdf # 2015-17 - აღმოსავლური ხურმის ნერგის გამოყვანა, ბაღების გაშენება და მოვლა- ი. ვასაძე, ი. ბადრიშვილი, მ. მიროტაძე, ლ. გოგინავა, ნ. მიქაძე 2015;

 pdf # 2015-18 - მარცვლეული კულტურების მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგია - ავტორები: ო. ლიპარტელიანი, გ. ჩხუტიაშვილი, ნ. კაკაბაძე, ფ. ბეგოიძე, ზ. სარალიძე. 2015

 pdf # 2015-19 - ქართული მეფუტკრეობის აწმყო და მომავლის პერსპექტივები_ გ. მაძღარაშვილი 2015;

 pdf # 2015-20 - ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებები და ტექნიკური საშუალებები_ რევაზ მახარობლიძე, თემურ ტატიშვილი, არჩილ ფანჯავიძე, როლანდ ჯაფარიძე, ი. კალანდაძე, 2015;

 pdf # 2015-21 -RECOMMENDATION ECONOMIC EFFICIENCY, TECHNOLOGY AND PRODUCTION OF NON-TRADITIONAL LIVESTOCK FEED OUT OF MULBERRY LEAVES ROUGHENED IN AUTUMN; autors: G. nikoleishvili. e. shpakidze, t. dalalishvili, 2015;

 pdf # 2015-22 Centralized feeding in the first two age of the mulberry silkworm and its advantage over the individual feeding - autors: G. nikoleishvili. e. shpakidze, n. baramidze, 2015;

 pdf # 2015-23 Rooting of mulberry cuttings of resistant varieties in Thermal water heated substrate and the economic efficiency, -autors: G. nikoleishvili. e. shpakidze, t. dalalishvili, 2015;

 pdf # 2015-24 - ალტერნატიული ენერგია - ბიოგაზის გენერატორი. - ავტორები აკად. რ. მახარობლიძე, რ. ჯაფარიძე, ა. აფციაური, გ. მოსაშვილი, კ. მჭედლიშვილი -2015;

 pdf # 2015-25 - მცირე აგრობიზნესი - მარცვლეულის გადამუშავება. - ავტორები აკად. რ. მახარობლიძე, რ. ჯაფარიძე, ა. აფციაური, გ. მოსაშვილი, კ. მჭედლიშვილი, ე. ჩიჩუა -2015;

 pdf # 2015-26 - ცვლადი მოდების განის ვენახის კულტივატორი ტელესკოპური ჩარჩოთი_შალვა ლეფსვერიძე, 2015;

 pdf # 2015-27 - საქართველოში მინდვრის კულტურების სწორი მორიგეობის საფუძველზე შემოსაღები თესლბრუნვების სანიმუშო სქემების შესახებ _ გივი ცაგურიშვილი, შ. დევდარიანი, ზ. მახარაშვილი, ჯ. სარალიძე. 2015;

 pdf # 2015-28 - შუალედური კულტურები და მათი როლი წლის განმავლობაში ორი და მეტი მოსავლის მისაღებად_ გივი ცაგურიშვილი, 2015;

 pdf # 2015-29 - ბამბუკის კულტურის გაშენება და მოვლა_ რ. ჯაბნიძე, ნ. ჯაბნიძე 2015;

 pdf # 2015-30 - კეთილშობილი დაფნის (Laurus Noblisl) კულტურის აგროტექნოლოგია - ავტორები რეზო ჯაბნიძე, ნანა ჯაბნიძე, 2015;

 pdf # 2015-31 - ევკალიპტის (Eycaliptus) კულტურა (მეთოდური რეკომენდაციები) - ავტორები: რ. ჯაბნიძე, გ. ჯაბნიძე, 2015 წელი;

 pdf # 2015-32 - კივის კულტურის (აქტინიდია) ნერგის გამოყვანა, ბაღების გაშენება და მოვლა - ავტორები: ი. ვასაძე, გ. ბადრიშვილი, ბასილია, გოგინავა, მიროტაძე, შენგელია, მიქაძე, 2015 წელი;

 pdf # 2015-33 - მანდარინის მოვლა-მოყვანის ინტენსიური ტექნოლოგია_ რეზო ჯაბნიძე, 2015;

 pdf # 2015-34 - გადაზრდილი და დეგრადირებული ჩაის პლანტაციების მძიმედ გასხვლის სამანქანო ტექნოლოგია, ავტ.: აკად. რ.მახარობლიძე, ტ.მ. დოქტორი ზ.მახარობლიძე.

 pdf # 2015-35 - მაწოვარი ნეზვისა და ძუძუთა გოჭის შესანახავი მექანიზებული დოლფარა. ავტ.: რ.რუსიეშვილი, რ.ჯაფარიძე - აკადემიური დოქტორები, ტ.უშარიძე.

 pdf # 2015-36  - ნამყენი ნერგის წარმოების მექანიზაცია ვაზის სანერგე მეურნეობაში. ავტ. შ.ლეფსვერიძე, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი.

 pdf # 2015-37 - "შეფუთული" სენაჟის დამზადება მცირე კონტურიან ნაკვეთებში. ავტორები: აკად. რ.მახარობლიძე, აკად. დოქტორი რ.რუსეიშვილი.

 pdf # 2015-38  - საქართველოში მინდვრის კულტურების სწორი მორიგეობის საფუძველზე შემოსაღები თესლბრუნვების სანიმუშო სქემების შესახებ, ავტორები: აკად. გ.ცაგურიშვილი და სხვ.

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : info.gaas.georgia@gmail.com