საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

დეკემბრის სხდომები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის

     სამეცნიერო განყოფილების 2021 წლის 29 დეკემბრის სხდომის

 

თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

1.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების 2022 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის სურსათის უვნებლობის და სასურსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ზურაბ ცქიტიშვილი; სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების

2021 წლის 28 დეკემბრის

 

თბილისი                     დღის წესრიგი           დასაწყისი 14 საათზე

 

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 2022 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ომარ ქეშელაშვილი; სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი, აკადემიკოსი ლაშა დოლიძე;

2. მიმდინარე საკითხები.

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების

2021 წლის 27 დეკემბრის სხდომის

    

   თბილისი                     დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

 

1.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 2022 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ მახარობლიძე; სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

  1. მიმდინარე საკითხები.

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

       პრეზიდიუმის

2021 წლის 24 დეკემბრის   სხდომის

                          

       თბილისი                 დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

1. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2022 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე

2.    საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2022 წლის ბიუჯეტის შესახებ.

მომხსენებლებ: აკადემიის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე; აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი გივი ჯაფარიძე.

3. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეროვნული კოორდინატორების მიერ 2021 წელს გაწეული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე.

  1. 3.მიმდინარე საკითხები.

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების

2021 წლის 23 დეკემბრის სხდომის

 

თბილისი               დღის წესრიგი          დასაწყისი 12 საათზე

 

  1. 1.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 2022 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი გოგოლა მარგველაშვილი; სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი;

  1. მიმდინარე საკითხები.

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების

2021 წლის   21 დეკემბრის სხდომის

 

       თბილისი                  დღის წესრიგი             დასაწყისი 12 საათზე

  1. 1.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 2022 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი რევაზ ჩაგელიშვილი; სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი აკადემიკოსი ლაშა დოლიძე;

  1. 2.მიმდინარე საკითხები.

 

 

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების

2021 წლის 20 დეკემბრის სხდომის

თბილისი          დ ღ ი ს   წ ე ს რ ი გ ი            დასაწყისი 12 საათი

 

  1. 1.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების 2022 წლის პერსპექტიული სამუშაო გეგმის შესახებ.

მომხსენებლები: აკადემიის მეცხოველეობის და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი; სამეცნიერო განყოფილებების სწავლული მდივანი დოქტორი მარინე ბარვენაშვილი.

  1. 2.მიმდინარე საკითხები.