საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სხდომები

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭო სხდომა

 

2022 წლის 20 სექტემბერს, 12-00 საათზე საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის საკონფერენციო დარბაზში ჩატარდება აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს (საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე აკადემიკოსი ჯემალ გუგუშვილი) სხდომა.

დღის წესრიგი:

 1.         საქართველოს კანონის “სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ” პროექტის განხილვა.

მომხსენებლები: 1.1. სახალხო მოძრაობა “საქართველოს აგრარული აღორძინებისათვის” თავმჯდომარე,

ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი მურმან ქურიძე.

1.2.      საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილი წევრი, აკადემიკოსი მიხეილ ჯიბუტი;

2.         მიმდინარე საკითხები.