საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამეცნიერო განყოფილების სხდომები - ნოემბერი

ქვეყანაში არსებული   Covid-19-ის პანდემიასთან დაკავშირებული სიტუაციის გამო, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიაში სამეცნიერო განყოფილებების სხდომებზე განსახილველი მოხსენებების ელ. ვერსიას ფართო აუდიტორიისათვის გასაცნობად წარმოგიდგენთ ჩვენს web- გვერდზე.

ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების 18 ნოემბრის სხდომის მოხსენებების ელ. ვერსია იხილეთ ბმულზე #01#001

მეცხოველეობის სამეცნიერო განყოფილების 19 ნოემბრის სხდომის მოხსენებების ელ. ვერსია იხ. ბმულზე: #02    #002

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების 20 ნოემბრის სხდომის მოხსენებების  ელ. ვერსია იხ. ბმულზე #03      #003

გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილების 24 ნოემბრის სხდომის მოხსენების ელ. ვერსია იხილეთ ბმულზე: #0004

აგრონომიის სამეცნიერო განყოფილების 25 ნოემბრის სხდომის მოხსენებების ელ. ვერსია იხილეთ ბმულზე:  #004   #005

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com