საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა

(აგრარული ინოვაციების კომისიის თავმჯდომარე აკად. ა. დიდებულიძე)

2021 წლის 14 აპრილ ჩატარდა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომა (ოქმი #15), რომელზეც მოხსენებით: აგროსტარტაპების მხარდაჭერა და აგრობიზნესის დაფინანსების ახალი მიდგომები“ გამოვიდა ბიზნეს სეგმენტების მართვის ლიგის წევრი, სს „თიბისი ბანკის“ წარმომადგენელი შოთა გონგლაძე.

(ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრარული ინოვაციების კომისიის სხდომის შესახებ იხილეთ ბმულზე).

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com