საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

22 მაისი ბიოლოგიური მრავალფეროვნების საერთაშორისო დღე

  BIOMRAVALFEROVNEBIS SAERTASHORISO DGE 2021 12001 წლიდან მთელ მსოფლიოში 22 მაისს აღინიშნება ბიოლოგიური მრავალფეროვნების საერთაშორისო დღე

(International Day for Biological Diversity).     

            ბიომრავალფეროვნება დღეისათვის გამალებით მცირდება. იღუპება მცენარეები, დედამიწის ზედაპირიდან ქრება ტყეები და ცხოველები ... ამის მიზეზი ძირითადად ადამიანის აქტიური ეგოცენტრისტული, მომხმარებლური საქმიანობაა. პლანეტა დედამიწის გულშემატკივარმა მეცნიერებმა სახეობების ბიოლოგიური მრავალფეროვნების სამომავლო ბედის შესახებ შეშფოთება გამოხატეს 1992 წელს რიო დე ჟანეიროში გაეროს გარემოს დაცვისა და მდგრადი განვითარების კონფერენციაზე. მათ მთელ მსოფლიო საზოგადოებას სთხოვეს, პირველ რიგში ყურადღება მიაქციონ ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნებას. ამასთან დაკავშირებით მიღებული იქნა კონვენცია ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შესახებ. დღეს ამ კონვენციის მონაწილეა 200-მდე სახელმწიფო. აშკარაა ის მიზნები, რომლისკენაც ისწრაფვიან კონვენციას მიერთებული ქვეყნები: ცოცხალი სახეობების და ეკოლოგიური სისტემების ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნება, ბიოლოგიური მრავალფეროვნების კომპონენტების მდგრადი გამოყენება და სარგებელის მიღება გენეტიკური რესურსების გამოყენებით. ბიოლოგიური მრავალფეროვნების საერთაშორისო დღის მთავარი ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ საზოგადოების ყურადღება მიაპყროს დედამიწაზე ფლორისა და ფაუნის მრავალი წარმომადგენლის შეუქცევადი გაქრობის პრობლემისაკენ.

            2021 წელს გაეროს გადაწყვეტილებით ბიოლოგიური მრავალფეროვნების საერთაშორისო დღეს აღნიშნავენ დევიზით: ჩვენ საკითხის გადაწყვეტის ნაწილი ვართ“. ეს საკითხი დღის წესრიგში დადგა პირველყოვლისა იმის გამო, რომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა გააცნობიეროს, რომ ბიოლოგიური მრავალფეროვნების შენარჩუნება ყველა ჩვენთაგანის ვალია. ამაზე ჯერ კიდევ ბიბლიაშია ლაპარაკი, როდესაც უფალი უბრძანებს ნოეს ყველა სახის სულიერის გადარჩენას. მეორეს მხრივ აუცილებელია გავაცნობიეროთ ისიც, რომ მიუხედავად თანამედროვე მიღწევებისა მოწინავე ტექნოლოგიების დარგში, მსოფლიოს მოსახლეობის არსებობა დამოკიდებულია ბუნების სიჯანსაღეზე, (ეკოსისტემების მდგომარეობაზე) სასმელი წყლის, საკვების და ჰაერის ხარისხზე. კაცობრიობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნება მომავალი თუ მას ჰარმონიული დამოკიდებულება ექნება მოყვასთან და გარემომცველ სამყაროსთან.

            დღეს საუბარი გვექნება ბუნების ერთ-ერთ ყველაზე რთულ ეკოსისტემაზე - ნიადაგზე, რომელიც გამოირჩევა თავისი ბიოლოგიური მრავალფეროვნებით.

(სოფლის მეურნეობის დოქტორის რევაზ ლოლიშვილის სტატიას „ნიადაგის ბიომრავალფეროვნება“ გთავაზობთ ბმულზე... )

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com