საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

დებულებები

D - 17   საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტიპენდიანტების არჩევნების ჩატარების დებულება

 D-16  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს დებულება. 

D-15  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოსთან არსებული აგრარული დარგის მეცნიერთა და სპეციალისტთა დარბაზის  დებულება.

D-14  დებულება  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ახალგაზრდა მეცნიერთა, სპეციალისტთა და სტუდენტთა სამეცნიერო საბჭოს შესახებ 

D-13 საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრების (აკადემიკოსების),  უცხოელი წევრებისა და საპატიო აკადემიკოსების, აკადემიის პრეზიდიუმის  სხვა წევრების, აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს-მდივნების არჩევნების ჩატარების დებულება.   

D-12  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის არჩევის 2018 წლის დროებითი დებულება  

D-11 დებულება საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისმადლობის სიგელითდაჯილდოების შესახებ  

D-10  აგრარულ დარგში წლის საუკეთესო  ფუნდამენტური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომისათვის პრემიის მინიჭების დებულება.

D-9   აგრარულ სფეროში ექსპერტის წოდების მიმნიჭებელი კომისიის დებულებადაჯილდოებისშესახებ 

D-8 დებულება საქართველოს სოფლის მეურნეობის  მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების  საზოგადოებრივი წევრის შესახებ

D-7   წოდების მინიჭების  დებულება  სსმ  მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების  საზოგადოებრივი წევრის შესახებ 

D-6  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის აკადემიურ საბჭოსთან არსებული  ეროვნული კოორდინატორის დებულება  

D-5  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის დებულება 

ეროვნული კოორდინატორის დებულება 

D-4   საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა  აკადემიის აკადემიური საბჭოს სხდომის მომზადების  

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  პრეზიდენტის
არჩევის 2018 წლის დროებითი
  დ ე ბ უ ლ ე ბ ა  იხილეთ ბმულზე   დ3

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტისა და
კადემიკოს-მდივნის არჩევის დროებითი დ ე ბ უ ლ ე ბ ა   იხილეთ ბმულზე   დ2

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრების (აკადემიკოსების),
  უცხოელი წევრებისა და საპატიო აკადემიკოსების, აკადემიის პრეზიდიუმის  სხვა წევრების,
აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებების აკადემიკოს-მდივნების
არჩევნების ჩატარების დებულება
    იხილეთ ბმულზე   დ1.
 

 

 სსმმ აკადემიის წესდება იხილეთ ბმულზე. 

 

აგრარულ   დარგში  საუკეთესო  ფუნდამენტური,  გამოყენებითი  და საგანმანათლებლო  ხასიათის  ნაშრომისათვის  საქართველოს  ს.მ. მეცნიერებათა  აკადემიის  პრემიის  მინიჭების  დებულება   იხილეთ  ბმულზე   – „პრემია".
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      აგრარულ დარგში წლის საუკეთესო ფუნდამენტალური, გამოყენებითი და საგანმანათლებლო ხასიათის ნაშრომის გამოსავლენი კონკურსის ჩატარების დებულება, დამტკიცებული სსმმა აკადემიური საბჭოს მიერ 21.02.2017წ., ოქმი #2. (დებულება იხილეთ ბმულზე).

 

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com