საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სტრუქტურა

       ხელმძღვანელობა

პრეზიდენტი

1 Aleksize 1აკადემიკოსი ალექსიძე გურამ ნიკოლოზის-ძე

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

დაბადების თარიღი –30.07.1939;
საქართველოს მოქალაქე,
განათლება – მცენარეთა დაცვის სწავლული აგრონომი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი;
მოღვაწეობის მიმართულება – მცენარეთა დაცვა.
ბინის მისამართი, ტელეფონი _ ქ. თბილისი, ფანასკერტელი_ციციშვილის ქ.#6, ბ.143; ტ. 2 36 00 16 (ბინა); 2 94 02 14 (სამ), 593 20 07 93


 

ვიცე-პრეზიდენტი 

31 G Japarizeჯაფარიძე გივი გალაქტიონის-ძე

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

დაბადების თარიღი – 06.01.1944; საქართველოს მოქალაქე,
განათლება – სატყეო მეურნეობის ინჟინერი, იურისტი-სამართალმცოდნე, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი; საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიისა და საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი.
მოღვაწეობის მიმართულება – აგრარული ეკონომიკა, სატყეო კანონმდებლობა.
ბინის მისამართი, ტელეფონი _ ქ. თბილისი, ფალიაშვილის ქუჩა #64, ბ. 17. ტ. 2 22 20 47 (ბინა), მობ. 599 54 99 99,  2 91 01 14 (სამსახ.), .


საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე:

Qarqashadzeქარქაშაძე ნაპოლეონ  ირაკლის-ძე

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

დაბადების თარიღი –15.05.1935;  საქართველოს მოქალაქე,

განათლება – სწავლული აგრონომ-ეკონომისტი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი; რუსეთის სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რამოდენიმე საერთაშორისო აკადემიის წევრი, საზღვარგარეთის უნივერსიტეტების საპატიო დოქტორი და პროფესორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სოფლის მეურნეობის სარედაქციო კოლეგიის წევრი; მეცნიერებაში სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, "საპატიო ნიშნის" და "ღირსების ორდენის" კავალერი.

მოღვაწეობის მიმართულება –აგრარული ეკონომიკა, მსოფლიო სოფლის მეურნეობა. 

ბინის მისამართი, ტელეფონი _ ქ. თბილისი, მედეა ჩახავას ქ. # 10, ბ. 11 ტ. 2 37-05-50 (ბინა), 577 42 42 97.


პრეზიდენტის მოადგილე:   გიორგაძე  ანატოლი ანზორის ძე

Giorgadze A

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

დაბადების თარიღი – 14.07.1969 საქართველოს მოქალაქე.

განათლება – ხორცისა და ხორცის პროდუქტების ტექნოლოგი-ზოოინჟინერი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი.

მოღვაწეობის მიმართულება – მეცხოველეობა (მეფრინველეობა), სამონადირეო მეურნეობა და ფაუნა, ორგანული სოფლის მეურნეობა.

ბინის მისამართი, ტელეფონი: ქ. თბილისი, წალენჯიხის ქ. #21; ტელ. 2 94 13 20 (სამს) 593 31 41 43


აკადემიის დეპარტამენტები

აკადემიური დეპარტამენტი

k 9 shapakizeდეპარტამენტის უფროსი: შაფაქიძე ელგუჯა დავითის-ძე, სსმმ აკადემიის აკადემიკოს–მდივანი,
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი.

დაბადების თარიღი –20.05.1942;
სპეციალობა დიპლომის მიხედვით – ინჟინერ-მექანიკოსი,
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი;
სამეცნიერო ხარისხი _ ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი;
სამეცნიერო წოდება _ პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი;
მოღვაწეობის მიმართულება_ სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია; მეაბრეშუმეობის მექანიზაცია.
ბინის მისამართი, ტელეფონი _ ქ. თბილისი, პეტრიაშვილის ქუჩა #13, ბინა 4, ტ. 2 23 02 93 (ბინა), 577 71 17 75;


ადმინისტრაციული დეპარტამენტი

Giorgadze A

დეპარტამენტის უფროსი: გიორგაძე ანატოლი ანზორის ძე

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი

დაბადების თარიღი – 14.07.1969 საქართველოს მოქალაქე.

განათლება – ხორცისა და ხორცის პროდუქტების ტექნოლოგი-ზოოინჟინერი, სოფლის მეურნეობის დოქტორი.

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი.

მოღვაწეობის მიმართულება – მეცხოველეობა (მეფრინველეობა), სამონადირეო მეურნეობა და ფაუნა, ორგანული სოფლის მეურნეობა.

ბინის მისამართი, ტელეფონი: ქ. თბილისი, წალენჯიხის ქ. #21; ტელ. 2 94 13 20 (სამს) 593 31 41 43

 

სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო განყოფილებები

აგრონომიული სამეცნიერო განყოფილება

G Margvelashviliაგრონომიული სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი გოგოლა მარგველაშვილი

დაბადების თარიღი –22.09.1939;

სპეციალობა დიპლომის მიხედვით – სწავლული აგრონომი,
სამეცნიერო ხარისხი _ სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;
სამეცნიერო წოდება _ პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 07.09.1995;

მოღვაწეობის მიმართულება –აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობა


მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილება

5 gugushvმეცხოველეობისა  და ვეტერინარიის  სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი ჯემალ გუგუშვილი;

დაბადების თარიღი –14.04.1945;
სპეციალობა დიპლომის მიხედვით – სწავლული ზოოტექნიკოსი,

სამეცნიერო ხარისხი – სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;

სამეცნიერო წოდება_პროფესორი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი 26.04.2013;

მოღვაწეობის მიმართულება – მეცხოველეობა (მებოცვრეობა).


აგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილება

14 maxaroblizeაგროსაინჟინრო სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი რევაზ მახარობლიძე,

დაბადების თარიღი – 22.08.1936;
სპეციალობა დიპლომის მიხედვით – ინჟინერ-მექანიკოსი,

სამეცნიერო ხარისხი _ ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი;

სამეცნიერო წოდება _ პროფესორი, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიის აკადემიკოსი 14.07.1992;

მოღვაწეობის მიმართულება – სოფლის მეურნეობის მექანიზაცია.


გარემოს დაცვისა და სატყეო საქმის სამეცნიერო განყოფილება

23 chagelishგანყოფილების აკადემიკოს მდივანი: - რ. ჩაგელიშვილი,სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის   აკადემიკოსი;

 განყოფილების სწავლული მდივანი: - გ. გაგოშიძე, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი,      საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი.

დაბადების თარიღი   28 აგვისტო 1937;

სპეციალობა დიპლომის მიხედვითსატყეო მეურნეობის ინჟინერი,

სამეცნიერო ხარისხი_სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი;

სამეცნიერო წოდება_ სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 07.09.1995;
მოღვაწეობის მიმართულებამეტყევეობა.

 


სურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილება

28 cqitishvსურსათის უვნებლობის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი ზურაბ ცქიტიშვილი

დაბადების თარიღი –31.01.1941;

სპეციალობა დიპლომის მიხედვით –სასურსათო პროდუქტების ტექნოლოგი;
სამეცნიერო ხარისხი _ ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი;

სამეცნიერო წოდება _ სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი 27.02.1997;

მოღვაწეობის მიმართულება – მეცხოველეობის პროდუქტების გადამუშავების ტექნოლოგია.


ეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილება

21 qeshelashvეკონომიკის სამეცნიერო განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი ომარ ქეშელაშვილი

დაბადების თარიღი –14.08.1941;

სპეციალობა დიპლომის მიხედვით–სწავლული აგრონომი, კვალიფიკაცია ეკონომისტ-ორგანიზატორი;
სამეცნიერო ხარისხი _ ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი;

სამეცნიერო წოდება _ პროფესორი, სსმმ აკადემიის აკადემიკოსი 07.09.1995;

მოღვაწეობის მიმართულება –აგრარული ეკონომიკა

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com