საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

სამოც წელზე მეტი მეცნიერების და პროგრესის სამსახურში

საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია

ინოვაცია, სიახლე, განვითარება...

სამეცნიერო განყოფილებები

 

თანახმად საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2021 წლის სამუშაო გეგმისა

2021 წლის 29 ნოემბერს გაიმართა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სურსათის

უვნებლობისა და სასუსათო ტექნოლოგიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა ონლაინ რეჟიმში

დღის წესრიგი:

1. ინფორმაცია აკადემიის სტიპენდიატის, ტექნიკის დოქტორის, ეკატერინა კაციტაძის   მიერ 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო საქმიანობის შესახებ.

მომხსენებელი: ტექნიკის დოქტორი ეკატერინა კაციტაძე (მოხსენება იხილეთ ბმულზე).

2. მიმდინარე საკითხები

 

საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემიის  პრეზიდიუმის  სხდომა

თანახმად  საქართველოს სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემიის 2021 წლის

სამუშაო   გეგმისა   2021   წლის   26 ნოემბერს  გაიმართა 

საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის  მეცნირეებათა  აკადემიის  პრეზიდიუმის  სხდომა ონლაინ რეჟიმში.

 

დღის წესრიგი:

 

1. ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის გარემოს დაცვის, მცენარეთა გენეტიკური რესურსების და აგრობიომრავალფეროვნების საკოორდინაციო ცენტრის მიერ 2021 წელს შესრულებული სამუშაოს შესახებ.

მომხსენებლებ: ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის დოქტორი თინათინ ეპიტაშვილი; აკადემიის გარემოს დაცვის, მცენარეთა გენეტიკური რესურსებისა და აგრობიომრავალფეროვნების საკოორდინაციო ცენტრის მენეჯერი ნიკოლოზ ალექსიძე (მოხსენება იხილე ბმულზე);

2. ინფორმაცია საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მიერ სამეცნიერო-კვლევით, სასწავლო და სამთავრობო ორგანიზაციებთან გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ.

მომხსენებელი: საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიური დეპარტამენტის უფროსი, აკადემიის აკადემიკოს-მდივანი, აკადემიკოსი ელგუჯა შაფაქიძე (მოხსენება იხილებმულზე);

3. ინფორმაცია აკადემიის 2021 წლის ფინანსური საქმიანობის ანგარიშისა და 2022 წლის ბიუჯეტის შესახებ;

მომხსენებლები: აკადემიის პრეზიდენტის მოადგილე, აკადემიკოსი ანატოლი გიორგაძე, აკადემიის მთავარი ბუღალტერი ნინო სოზიაშვილი.

4. მიმდინარე საკითხები.

 

ანახმად საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2021 წლის სამუშაო გეგმისა 2021 წლის 25 ნოემბერს

გაიმართა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

მეცხოველეობისა და ვეტერინარიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა ონლაინ რეჟიმში

 

დღის წესრიგი:  

 

1. საქართველოში ფუნქციური დანიშნულების სასურსათო პროდუქციის წარმოების პერსპექტივების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი გურამ ტყემალაძე (მოხსენება იხილეთ ბმულზე).

2. მიმდინარე საკითხები.

 

 

 

თანახმად საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2021 წლის სამუშაო გეგმისა

2021 წლის 24 ნოემბერს გაიმართა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის

აგროინჟინერიის სამეცნიერო განყოფილების სხდომა ონლაინ რეჟიმში

დღის წესრიგი:

1. ვიბროვაკუუმტუმბოსამძრავითრძისსაწველიაპარატის შესახებ.

მომხსენებელი:ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი გელა ჯავახიშვილი (მოხსენება იხილეთ ბმულზე).

2. მიმდინარე საკითხები.

 

 

თანახმად საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2021 წლის სამუშაო გეგმისა

2021 წლის 22 ნოემბერს გაიმართა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აგრონომიის სამეცნიერო

განყოფილების სხდომა ონლაინ რეჟიმში

 

დღის წესრიგი:  

 

 

1. სუბტროპიკულ ზონაში რთული სასუქების გამოცდების შედეგების შესახებ.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი ვალერიან ცანავა.

2. აკადემიკოს რეზო ჯაბნიძის ანგარიში 2020 წელს ჩატარებული სამეცნიერო მუშაობის შესახებ (ანგარიში იხილეთ ბმულზე).

3.   მიმდინარე საკითხები.

 

თანახმად საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის 2021 წლის სამუშაო გეგმისა

2021 წლის 19 ნოემბერს გაიმართა საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ეკონომიკის

სამეცნიერო განყოფილების სხდომა ონლაინ რეჟიმში

დღის წესრიგი:

1. წყალ და დრენაჟ მომხმარებელთა ორგანიზაციების (წმო/დმო) ჩამოყალიბების სტრატეგია, განვითარების პერსპექტივები და განხორციელების გზები.

მომხსენებელი: აკადემიკოსი რევაზ ასათიანი (მოხსენება იხილეთ ბმულზე).

2. მიმდინარე საკითხები

ძებნა საიტზე

სიახლეები

განცხადება

აგვისტო 2022
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

...    თბილისი,1002, ივანე ჯავახიშვილის N51; ტელ.: (+995 32) 291 01 14; 296 03 00;  294 13 20;

ელ-ფოსტა : conference.gaas@yahoo.com; gaasgeorgia@gmail.com